Mediedækning af farmakonomernes trivsel på privat apotek

Presset arbejdsmiljø: 'Tankstationssalg' sætter medicinsikkerhed under alvorligt pres. Sådan lyder det i overskriften til en artikel om undersøgelsen af farmakonomernes arbejdsmiljø på privat apotek, der har ramt mediet A4.

Artiklen kræver abonnement, og hvis du har et sådant, kan du læse den her.


A4 sætter fokus på arbejdsmiljø
Artiklen refererer, hvordan forsknings- og analysecentret VIVE i undersøgelsen viser, at stress er et stigende problem blandt farmakonomer. Det bliver understreget, hvordan farmakonomer faktisk oplever mere stress end den gennemsnitlige lønmodtager på tværs af brancher. Artiklen henviser til VIVE-undersøgelsens tal, der viser, at stress-scoren for  farmakonomer er på 50,3, mens den for den gennemsnitlige lønmodtager er 40. Også pointen om, at knap 40 procent af alle farmakonomer i de seneste fire uger op til undersøgelsen oplevede at blive kaldt på arbejde på en fridag, bliver fremhævet.

 

Kom med til online medlemsmøde om VIVE-undersøgelsen

 

A4 har det som mål at sætte dagsordenen, når det kommer til emner, der optager den danske lønmodtager. Derfor er arbejdsmiljø blandt de emner, som de sætter særligt fokus på, og her rammer VIVEs store undersøgelse af farmakonomernes arbejdsmiljø rent ind.

Du kan læse mere om undersøgelsens resultater her

 

Ændringer i Apotekerloven har haft stor betydning

En af de mange ting VIVE-undersøgelsen påpeger er, at ændringerne af Apotekerloven i 2015 har betydet markante ændringer. Som der står i artiklen:

”Ændringen har betydet, at åbningstiden er blevet udvidet, og at der er blevet åbnet flere apoteker på landsplan for at imødekomme borgernes behov.

Samtidig er antallet af medarbejdere ikke tilsvarende steget. Der er kommet mere weekendarbejde, og den enkelte ansat må i stigende grad finde sig i at tage vagter på andre apoteker for at dække ind for sygefravær.”

I artiklen bliver det også fremhævet, at antallet af apoteker på landsplan er steget fra 312 til 521 siden ændringen af apotekerloven i 2015.

Til det fortæller Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk i artiklen:

- Hvis det fortsætter ned ad denne vej, er jeg bange for, at man på sigt ikke kan rekruttere arbejdskraft til det her område, understreger Ann-Mari Grønbæk.

- Bemandingen på apotekerne er blevet smurt mere tyndt ud, og ens skema og arbejdsliv er svært at forudsige, og det påvirker balancen mellem arbejdsliv og privatliv, advarer hun.

Formand for Danmarks Apotekerforening, Jesper Gulev Larsen, er blevet interviewet på skrift til artiklen.

Han giver udtryk for, at det også har betydning for arbejdsmiljøet på privat apotek, at der er rift om farmakonomernes kompetencer

- Personalemanglen på apotekerne forstærkes i øjeblikket af, at sygehusene i stigende grad er begyndt at rekruttere farmakonomer, udtaler Jesper Gulev Larsen.

Colourbox1002594

Hvis det fortsætter ned ad denne vej, er jeg bange for, at man på sigt ikke kan rekruttere arbejdskraft til det her område (...) Bemandingen på apotekerne er blevet smurt mere tyndt ud, og ens skema og arbejdsliv er svært at forudsige, og det påvirker balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Ann-Mari Grønbæk Formand, Farmakonomforeningen

Overordnet giver Jesper Gulev udtryk for, at lovændringen har været en succes, fordi den har sikret borgerne en større tilgængelighed og bedre service. Han understreger dog også, at ”succesen har en bagside, som har betydet et ringere arbejdsmiljø for medarbejderne.”

Jesper Gulev Larsen citeres blandt andet for at sige:

- Rapporten (VIVE-undersøgelsen, red.) peger på, at den politiske beslutning fra 2015 om at skabe mere konkurrence apotekerne imellem har skabt et mere presset arbejdsmiljø.

For at rette op på det, taler Jesper Gulev Larsen i artiklen for at: der skal sikres et bedre grundlag for rekruttering af farmakonomer til apotekerne, og så skal elevoptaget til skolerne øges.

 

Fagligheden under pres

Artiklen sætter dog ikke kun spotlight på arbejdsmiljøet for den enkelte ansatte på privat apotek. Lygten rettes også mod de potentielle samfundsmæssige konsekvenser af det pressede arbejdsmiljø. Her problematiserer Ann-Mari Grønbæk det tiltagende fokus på mersalg af ikke-medicinske produkter og de ændrede arbejdsvilkår som følge af den nye apotekerlov. Hun kalder dem udslagsgivende for, at mange apoteker-ansatte oplever stress.

- Når vi bliver målt på noget, der minder om tankstationssalg, er der mindre tid til fagligheden og den nødvendige rådgivning om medicin med kunden. Farmakonomer fanger ofte medicinfejl. Men når vi bliver målt på vores evne til at sælge andet end medicin, så kommer medicinsikkerheden under et alvorligt pres, siger Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen.

 Til det svarer Jesper Gulev Larsen i artiklen:

- Jeg mener ikke, at der er belæg for, at der sker flere fejl i rådgivningen. Men jeg er helt enig i, at incitamenterne er forkerte i den nuværende økonomimodel, siger han.

Han peger også på, at honoraret for salget af og rådgivning om lægemidler sænkes, når apotekernes salg af kosttilskud og hudplejeprodukter øges:

- Det skaber et helt forkert incitament. Det må og bør være således, at honoreringssystemet understøtter en god rådgivning omkring anvendelsen af medicin, lyder det fra Jesper Gulev Larsen.

 

Du kan læse meget mere om VIVE-undersøgelsen - og Farmakonomforeningens forslag til at gøre noget ved problemerne - her


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning