Stor undersøgelse slår fast: Farmakonomer oplever dårligt arbejdsmiljø på apotekerne

Ny VIVE-undersøgelse dokumenterer, at farmakonomernes arbejdsmiljø på privat apotek er dårligere end den gennemsnitlige danske lønmodtagers. Farmakonomerne oplever et højt stressniveau og en stor grad af uforudsigelighed, når det kommer til arbejdstider. Samtidig er der alt for meget fokus på mersalg.

DOMINO 2
Tegning: Niels Poulsen

En netop offentliggjort undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser, at farmakonomerne generelt har et signifikant dårligere arbejdsmiljø end andre lønmodtagere.


Flere apoteker, men ikke flere farmakonomer
Siden 2015 er antallet af apoteker steget med 67 % - fra 312 til 521. Åbningstiderne er også blevet udvidet mange steder. Det betyder, at der er flere skranker, der skal bemandes i meget længere tidMEN der er IKKE kommet flere farmakonomer.

Det samme personale skal derfor dække langt flere apoteker og løse flere opgaver. De skal løbe hurtigere, passe langt flere åbningssteder og sælge flere varer, der ikke har ret meget med medicin at gøre. Det sætter arbejdsmiljøet på apotekerne under pres, og en ny undersøgelse fra VIVE viser, at farmakonomerne oplever en høj grad af uforudsigelighed, stress og et stort fokus på mersalg – tre faktorer der indvirker på deres negative oplevelse af arbejdsmiljøet.

Om undersøgelsen

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, står for undersøgelsen. Den består af en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.

VIVE udsendte et webbaseret spørgeskema til 2.687 farmakonomer på privat apotek. 65,5% svarede på spørgeskemaet. Af dem blev 15 udvalgt til interview ud fra deres besvarelser om ”stress” i hverdagen. Ud fra deres svar om stress, alder og hvilke regioner de kom fra, udvalgte man 8 interviewpersoner, der slet ikke oplever stress i hverdagen og 7 interviewpersoner der oplever en høj grad af stress i hverdagen. Interviewene skulle afdække, hvordan de oplever hverdagen på privat apotek og give mere viden om baggrunden for resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.


Læs undersøgelsen her

Undersøgelsens hovedpointer er:

Uklare arbejdstider skaber uforudsigelighed
Mange oplever, at bemandingen er for lav, og at sygefravær påvirker arbejdstidsskemaerne, så de sjældent holder: Farmakonomerne bliver kaldt ind på fridage, arbejder over og bliver med kort varsel bedt om at arbejde på andre enheder, hvilket kan kræve længere transport.

Læs mere om den høje grad af uforudsigelighed når det kommer til arbejdstid, fridage og overarbejde her


Stress
Farmakonomerne er mere stressede end den gennemsnitlige lønmodtager. Kort og godt går arbejdet ud over privatlivet.

Læs mere om det høje stressniveau på privat apotek


Mersalg går ud over fagligheden
Faggrupper indenfor sundhedssektoren oplever som regel en stor grad af ”mening” med arbejdet. Det gælder dog ikke i samme grad farmakonomer. De finder mindre mening i jobbet end den gennemsnitlige lønmodtager i Danmark.

Undersøgelsen viser, at det i høj grad skyldes, at farmakonomer går på kompromis med deres faglighed, hvor der er et stort fokus på at sælge andet end medicin – fremfor faglig kunderådgivning om lægemidler.

Læs mere om, hvorfor fokus på mersalg har en negativ konsekvens for farmakonomerne

Farmakonomforeningens rolle i undersøgelsen

Farmakonomforeningen har på baggrund af et stigende antal henvendelse om arbejdsmiljøet på privat apotek bedt VIVE om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø.

VIVE har stået for undersøgelse og rapporten, og Farmakonomforeningen har ikke kunnet påvirke undersøgelsens resultater.

Farmakonomforeningen har informeret medlemmerne om, at spørgeskemaundersøgelsen ville blive udsendt samt udsendt en rykker – efter aftale med VIVE – hvor der opfordres til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen for at sikre en høj grad af deltagelse og dermed et solidt datagrundlag.

Det mener formanden
- Den nye VIVE undersøgelse viser – sort på hvidt, at der er udfordringer med arbejdsmiljøet på mange apoteker. Rapporten viser samtidig, at man godt kan have et godt arbejdsmiljø på nogle apoteker, mens det halter andre steder. Det afhænger af ledelsen, som simpelthen nogle steder må tage udfordringerne med arbejdsmiljøet dybt alvorligt. For det er kort og godt den enkelte arbejdsgivers ansvar at sørge for gode arbejdsvilkår, slutter Ann-Mari Grønbæk.

Læs mere om hvad Farmakonomforeningens formand mener om rapportens resultater


Løsningerne er der
VIVE rapporten peger også på, hvad der kan styrke arbejdsmiljøet. Løsningerne er samlet her i 8 gode råd.

Læs forslag til at gøre noget ved problemerne her

Det er kort og godt den enkelte arbejdsgivers ansvar at sørge for gode arbejdsvilkår.

Ann-Mari Grønbæk Formand, Farmakonomforeningen

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Kristian Lysholt Mathiasen
Kristian Lysholt Mathiasen

Direktør

Dir.tlf: 2986 5248

klm@farmakonom.dk


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning