Regeringens sundhedsudspil: Her er hvad du skal vide som farmakonom

Unge og alkoholkultur og tobaksfri årgange tog de første overskrifter, da Regeringen tirsdag den 15. marts kom med sit længe ventede udspil til sundhedsreform. Men der står meget andet på de godt 50 sider – blandt andet er apotekerne nævnt i et selvstændigt punkt.

Men lad os starte fra en ende af: Overskriften for regeringens udspil er kort og godt: Gør Danmark sundere. Underoverskrifterne taler om: Ny retning for forebyggelse. Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Tid til den enkelte patient.

Indledningsvist hedder det blandt andet:

- Samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet er ikke stærkt nok. Konsekvensen er patienter, der kommer i klemme. Og for mange genindlæggelser. Det skal vi gøre bedre.

Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk er helt enig:

- I foreningen har vi det blandt andet som erklæret mål, at vi vil styrke medicinsikkerheden i Danmark, så færre dør og indlægges på grund af alvorlige medicinfejl. Her er sektorovergangene en kendt synder. Så samarbejdet skal

I udspillet hedder det også:

- …vi skal løfte indsatsen for personer med kroniske sygdomme…

Ligesom det bliver understreget, at det er vigtigt:

- At sundhedspersonalet fokuserer på kerneopgaven. Og så skal vi udnytte teknologien.

Så langt, så godt. I forhold til kronikere varetager farmakonomer rundt på alle apoteker i dag en daglig opgave i skranken med at sikre compliance. Men både medicin- og compliancesamtaler bør komme i spil, når der tales om at udvikle det nære sundhedsvæsen – og de samtaler kan foretages af farmakonomer

I sundhedsvæsenet generelt skal der også mere fokus på samspillet om patienten, ligesom der skal ses på, hvem det er smartest varetager de enkelte opgaver. I Region Sjælland har man gode erfaringer med at arbejde systematisk med, hvilke faggrupper, der kan varetage hvilke opgaver. 

Mange steder i sundhedsvæsenet gør det en stor forskel for borgerne, når farmakonomer håndterer de borgernære medicinrelaterede opgaver, så resten af sundheds- og plejepersonalet kan gøre det, som de er bedst til: Sikrer en omsorgsfuld, god pleje og behandling.

Også til den linje er der derfor opbakning fra Farmakonomforeningen, lyder det fra Ann-Mari Grønbæk.


Ny retning for forebyggelse
Under overskriften Ny retning for forebyggelse ønsker Regeringen blandt andet at sætte fokus på gode rammer for forebyggelse og folkesundhed. Herunder står der, at regeringen vil vurdere, hvordan lovgivningen bedst understøtter en bred indsats for folkesundheden. Det er ét af de steder, vi som forening vil spille ind med dét synspunkt, at farmakonomerne bør autoriseres som sundhedspersoner.

 

Styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen
I afsnittet om kvalitet i det nære sundhedsvæsen tales der blandt andet om, at der i dag er borgere med kroniske sygdomme, der ikke får den hjælp, de har brug for, og der skrives konkret om kommuner, der ikke har tilstrækkelige tilbud til patientuddannelse, når det kommer til eksempelvis KOL og diabetes. Her er apotekerne en vigtig aktør, hvor borgerne kan få den hjælp, de har brug for. Fra Farmakonomforeningens side ses det i den forbindelse gerne, at farmakonomer skal kunne udføre medicin- og compliancesamtaler på privat apotek – ligesom de i praksis gør i skranken.

I samme afsnit nævnes apotekerne da også konkret. Der står:

- Regeringen vil også (…) Sætte fokus på apotekernes rolle i det nære sundhedsvæsen

Apotekerne spiller en aktiv rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor de udleverer og rådgiver borgere om medicin. De tilbyder sundhedsydelser, som eksempelvis samtaler med personer med kroniske sygdomme. Samtidig aflaster apotekerne lægerne ved bl.a. at genordinere medicin. Apotekerne bidrager til tilgængeligheden i sundhedsvæsenet, da de er til stede bredt i hele landet – også digitalt.”

- Apotekerne er vigtige i lokalsamfundet. I Farmakonomforeningen ser vi gerne et øget fokus på netop den faglighed der gør, at borgerne kan få hjælp til, hvordan de bruger deres lægemidler, lyder det fra Ann-Mari Grønbæk.


Ny kommission om robusthed i sundhedsvæsenet – Brostrøm i front

I regeringens udspil bliver det igen og igen slået fast, at sundhedsvæsenet er centralt for vores samfund. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at sundhedsvæsenet – og menneskene i det – har været udfordret længe. Senest peger undersøgelsen af farmakonomernes arbejdsmiljø på det samme

Der skal være personale nok og tid til patienterne i hele sundhedsvæsenet, og sundhedsvæsenet skal kunne fastholde og udvikle personalet, samtidig med at der skal tænkes nyt i forhold til alt fra fleksibilitet og tværfaglighed. Til det formål vil regeringen nedsætte en Robusthedskommission. Det bliver Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der kommer til at stå i spidsen for kommissionen. Også det initiativ bliver hilst velkomment af Farmakonomforeningen.


Det samme gør initiativet hvor regeringen vil sikre bedre anvendelse og udvikling af sundhedspersonalets kompetencer. Her bliver der specifikt talt om at:

- Sygeplejerskernes selvstændige virksomhedsområde skal gælde bl.a. opgaver som at tage blodprøver, udføre visse vaccinationer, give væske i drop og sy mindre sår sammen.

Det er interessant, fordi der her lægges op til en ændring i deres autorisation – og det er som tidligere nævnt et område, der også er relevant for farmakonomerne.

 

Intet er vedtaget – nu kommer forhandlingerne
Udspillet til sundhedsreform har været længe ventet – og tidligere regeringer har fejlet i at få opgaven i mål. Der er derfor lagt op til intense forhandlinger. Hvordan det hele ender, er derfor uvist endnu. Sikkert er det dog, at der er mange, der vil forsøge at trække forhandlingerne i retning af lige netop deres kæpheste.

 

Medicin

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning