Skemaet vælter ved det mindste fravær

En ny VIVE-undersøgelse dokumenterer, at farmakonomerne oplever en høj grad af uforudsigelighed i deres arbejde. Det skyldes primært hyppige ændringer i arbejdsskemaer og arbejdssted.

I en ny undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet VIVE, afdækkes det psykiske arbejdsmiljø på privat apotek. Undersøgelsen viser, at farmakonomerne oplever, at deres arbejde er ”uforudsigeligt,” fordi de ikke kan regne med, at arbejdstidsskemaerne holder.

Ændringer i gå og mødetid
I undersøgelsen spørges ind til møde- og gåtider, og om man har oplevet at få ændret de fastsatte arbejdstider inden for de seneste 4 uger. Her svarer 70% af de adspurgte, at de har fået ændret deres komme- og gåtider, heraf har 32% fået ændret møde- eller gåtider mere end 3 gange.

Ændring I Gå Og Mødetider VIVE (1)

I VIVE-undersøgelsen spørges farmakonomerne også om, hvorvidt de har oplevet at skulle arbejde på en planlagt fridag indenfor de seneste 4 uger, og det har 39% af de adspurgte oplevet. Mange af de adspurgte har også skulle arbejde over i den samme periode – helt præcist 65%.

Farmakonomernes arbejdsskemaer påvirkes af det mindste fravær blandt kollegaerne. Der er udfordringer med bemandingen, og da de fleste apoteker har flere filialer oplever farmakonomer, at de – med kort varsel – bliver bedt om at arbejde på en anden enhed, en den de plejer. Der kan være betydelig afstand mellem enhederne.

Overarbejde VIVE

Arbejde på andre enheder

55% af de adspurgte er blevet bedt om at arbejde på en anden enhed, end den de plejer, inden for de seneste 4 uger. (Kilde: VIVE-undersøgelsen)

En farmakonom siger følgende i VIVE-undersøgelsen:

- Jeg har et stamskema. Kl. 8 bliver der meldt sygdom, og så kan alt ske. Jeg kan blive sendt til et andet apotek, og jeg kan blive bedt om at være længere tid på arbejde. Der er ikke meget forudsigelighed (I, 50-59 år)

En anden farmakonom er citeret for følgende:

 - Rent skemamæssigt er min arbejdstid forudsigelig, men virkeligheden ser anderledes ud. Vi kan ikke regne med vores tider. Vi er for få ansat. Ved en sygemelding så vælter skemaet. Vi kan ikke regne med vores fridage, vi kan ikke regne med vores friweekender [..] (J, 42 år)

Årsag: Tynd bemanding
Private apoteker har som udgangspunkt lange åbningstider og åbent i weekenden.

Ifølge undersøgelsen har farmakonomer som udgangspunkt ingen problemer med jævnligt at arbejde weekend eller sent. Men i undersøgelsen peger farmakonomerne på, at uforudsigeligheden med mange ændringer i arbejdstid og arbejdssted er et problem og skyldes for tynd bemanding.  Det betyder, at det kan være svært at planlagt og overholdt sin arbejdstid, på en måde, hvor privatlivet også kan hænge sammen. 

Se hvilke løsningsmuligheder der er 

Kontakt

Ann-Mari Grønbæk
Ann-Mari Grønbæk

Formand

Dir.tlf: 2323 4711

amg@farmakonom.dk

Kristian Lysholt Mathiasen
Kristian Lysholt Mathiasen

Direktør

Dir.tlf: 2986 5248

klm@farmakonom.dk

FRI

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning