Fokus på mersalg devaluerer farmakonomernes faglighed

Farmakonomer på privat apotek oplever, at apotekernes fokus på salg af fx cremer fylder så meget i deres job, at det går udover deres faglighed.

Cremesalg

Apotekernes fokus på salg af produkter, der ikke er relateret til medicinudlevering eller omsorg, devaluerer farmakonomernes faglighed – og det går ud over deres arbejdsmiljø. Det viser en ny rapport fra analyseinstituttet VIVE.

Farmakonomer oplever, at fokus på salg af produkter, der ikke er relateret til lægemidler eller omsorg for kunden, dominerer og fylder mere, end dét der bør være kerneopgaven: At udlevere medicin og rådgive om medicinens virkning og bivirkninger.

I VIVE-rapporten forklarer en af de interviewede farmakonomer, at salgspresset overskygger alt andet;

- Vi bliver kontrolleret tæt i forhold til mersalg. Det virker som om, at vi bare skal kaste produkter i hovedet på folk […] Jeg føler, vi nærmest skal tvinge kunderne til at købe de her produkter, og det er jo ikke det, det skal handle om – det skal handle om, at kunderne skal have det godt. (K, < 30 år)

Mindre indflydelse på arbejdet
Farmakonomerne oplever ifølge undersøgelsen, at de har mindre mulighed for at løse deres arbejdsopgaver end den gennemsnitlige lønmodtager, og de føler, at de har mindre indflydelse på deres arbejde end andre.

Tilrettelæggelse Af Arbejdet

Rapporten adresserer i denne sammenhæng fokusset på salg, som en af årsagerne til dette, ligesom den peger på, at manglen på tid er en stressfaktor, fordi man så ikke kan få løse sine opgaver – og kan få ydet rådgivning - godt nok.


Salg skal være meningsfuldt
I rapporten fremhæver de interviewede farmakonomer dog, at de godt ved, at salgsarbejdet er en naturlig del af at være farmakonom i dag. Men salget skal være meningsfuldt. Med meningsfuldt mener de, at man bruger fagligheden til at hjælpe kunden; gennem rådgivning finder man ud af, hvad kundens behov er, og om der er produkter, som kan dække dette behov – fx hvis man som en bivirkning til et lægemiddel får tør hud. I den henseende kan salg af en creme dække kundens behov. Et salg som fx knytter sig til ”omsorg” er derfor helt naturligt.

- Min faglighed er at hjælpe og rådgive kunden. Jeg skal kunne gøre en forskel for kunden. Det meningsfulde er at kunne give den rigtige rådgivning. (Interviewet farmakonom i undersøgelsen ”L, 30-39 år”)

Mange farmakonomer oplever dog ikke, at der er tid til at give kunden denne rådgivning i hverdagen, fordi bemandingen er så presset, og med et salgspres oveni er det ofte tiden til rådgivningen, som kan være svært at prioritere. En af de interviewede farmakonomer beskriver det som ”tankstationssalg,” hvor kunden får anprist varer, der ikke har noget med det reelle behov at gøre. En interviewet farmakonom er bekymret for, hvordan det kan påvirke kundens syn på apoteket:

- Medicinsalg og omsorgssalg er kernen af vores arbejde, men tankstationsalget ødelægger kernen i vores arbejde, Jeg synes, der er et problem med, hvad mersalget gør ved vores rolle og vores autoritet over for kunderne. Kunderne tror jo bare, at vi er butiksassistenter og gider ikke lytte til vores faglighed […] (C, 40-49 år)


Den sundhedsfaglige mening i jobbet mangler
I VIVE-rapporten peges på, at jobgrupper indenfor sundhedsområdet generelt oplever en stor grad af ”mening” med deres arbejde. Farmakonomer scorer dog lidt lavere end den gennemsnitlige lønmodtager ift. om de føler, at de har meningsfulde opgaver.

Jobgrupper, der har med salgsarbejde i butik, scorer dog typisk lavere end gennemsnittet ift. deres oplevelse af ”mening” i arbejdet. Her peger VIVE-rapporten på, at farmakonomer oplever en konflikt mellem deres faglighed (medicin- og omsorgssalg), og det at sælge andre produkter (mersalg).

Her peger rapportens forfattere også på, at det kan være årsag til, at nogle farmakonomer skifter sektor: For manglende mening i arbejdet for jobgrupper, der normalt har høj mening i arbejdet, har vist sigt at hænge sammen med ønsket om at forlade arbejdspladsen.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning