Fora i Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen har to interne fora for at kunne trække på den viden og de ressourcer, som medlemmerne har.

Fora i Farmakonomforeningen:

 • Arbejdsmiljøforum

  I arbejdsmiljøforum er arbejdsmiljø naturligt i højsædet, og alle foreningens tidllidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er en del af forummet, som mødet virtuelt to gange årligt. På møderne vil der typisk være inspirerende oplæg om arbejdsmiljøemner.

  Formålet med arbejdsmiljøforum er todelt;

  • Farmakonomforeningen kan få input til foreningens arbejde med
   arbejdsmiljøområdet
  • Arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanterne får inspiration og værktøjer til
   deres arbejde med arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne.

  Møderne i forummet planlægges af en lille styregruppe, som består af;

  • Anette Berg Jensen som er hovedbestyrelsesmedlem
  • Charlotte N. Kristensen som er hovedbestyrelsesmedlem
  • Eva Bue Bitsch som er konsulent i foreningens sekretariat

  Hvis du er interesseret i at være med til møderne eller har andre spørgsmål til forummet, så er du velkommen til at kontakte Eva Bue Bitsch på tlf. 3318 9044 eller mail: ebb@farmakonom.dk

  Læs mere om arbejdsmiljø.

 • Arrangementsforum

  Arrangementsforummet er et samlingssted for deling af viden og generering af ideer til arrangementer i foreningen.

  Formålet med møderne i forummet er:

  • At kredsene indbyrdes kan sparre mere med hinanden ift. planlægning og
   afholdelse af arrangementer.
  • At der bliver en bedre koordinering og planlægning mellem kredsenes
   arrangementer og de arrangementer som foreningen centralt fra
   planlægger
  • At få input til foreningens arrangementer både lokalt og centralt
   Dette hindrer dog ikke hverken kredsene eller sekretariatet til sideløbende at
   planlægge andre arrangementer.

  I arrangementsforum sidder der to repræsentanter fra af foreningens fem kredsbestyrelser. 

  Har du spørgsmål til forummet så er du velkommen til at kontakte Mette Lisbeth Johansen fra foreningens sekretariat på tlf. 23934388 eller mail: mlj@farmakonom.dk

   
Emneord