Kongres og generalforsamling

Farmakonomforeningen er en demokratisk opbygget organisation, hvor medlemmerne har indflydelse på generalforsamlingen og kongressen.

Kongres 2019

Farmakonomforeningen

Kongressen er den øverste myndighed

Der er ordinær kongres hvert får. På kongressen afstikkes strategien for Farmakonomforeningen. Deltagerne er hovedbestyrelsen og bestyrelserne for kredsene og elevbestyrelsen samt formanden for kreds Færøerne. Alle medlemmer har ret til at overvære kongressen. Næste kongres er i 2024.

Kongressen
præsentantskabsmøde 2019

Generalforsamlingen

I hver kreds afholdes der generalforsamling i ulige år

Generalforsamlingen vælger bestyrelse for kredsen for en 2-årig periode. Generalforsamlingen opstiller også kandidater til valget som formand for kredsen. Hvis der er mere end én kandidat til formandsposten, skal valget foregå ved urafstemning. Valg af formand gælder for 4 år.

Generalforsamlingen
Farmakonomelever Elevweekend 2019 (7)

Elevsektionen

Hvert år afholdes der generalforsamling i Elevsektionen

Forsamlingen foretager direkte valg af bestyrelse og formand.

Elevsektionen
Friepladser

Valg

Hvis du vil stille op..

I valgår offentliggør hovedbestyrelsen inden d. 1. juni en tidsplan for valg til tillidsposterne i foreningen i det indeværende år. Du kan læse mere om valgperiode og valgprocedure i foreningens vedtægter.

Vedtægter