Kongres og generalforsamling

Farmakonomforeningen er en demokratisk opbygget organisation, hvor medlemmerne har indflydelse på generalforsamlingen og kongressen.

Kongres 2019

Farmakonomforeningen

Kongressen er den øverste myndighed

Der er ordinær kongres hvert fjerde år. Deltagerne er formandskabet og bestyrelserne for regionerne og sektionerne. Alle medlemmer har ret til at overvære kongressen. I de år, hvor der ikke er kongres, afholder foreningen et repræsentantskabsmøde med samme deltagerkreds som på kongressen. Næste kongres er i 2024.

Kongressen
præsentantskabsmøde 2019

Generalforsamlingen

I hver sektion og region. afholdes der generalforsamling i ulige år

Generalforsamlingen vælger bestyrelse for regionen eller sektionen for en 2-årig periode. Generalforsamlingen opstiller også kandidater til valget som formand for regionen eller sektionen. Hvis der er mere end én kandidat til formandsposten, skal valget foregå ved urafstemning. Valg af formand gælder for 4 år. Det finder næste gang sted i 2024.

Generalforsamlingen
Farmakonomelever Elevweekend 2019 (7)

Elevsektionen

Hvert år afholdes der generalforsamling i Elevsektionen

Forsamlingen foretager direkte valg af bestyrelse og formand.

Elevsektionen