Kongressen

Kongressen er Farmakonomforeningens øverste myndighed. Her afstikkes strategien for foreningen.

Deltagerne i kongressen er hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne, elevbestyrelsen, samt formanden for kreds Færøerne.

På mødet diskuterer deltagerne Farmakonomforeningens politik og handlingsplaner for de kommende år.

Kongressen finder sted hvert år og holdes i efteråret.

 • Dagsorden for den ordinære kongres

  Dagsorden for den ordinære kongres skal indeholde mindst følgende punkter:

  a) Valg af dirigent.

  b) Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed siden seneste kongres.

  c) Præsentation af det seneste reviderede regnskab.

  d) Orientering om valg af formand.

  e) Forslag til Farmakonomforeningens politikker.

  f) Forslag til politiske indsatsområder.

  g) Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent.

  h) Valg af organisatoriske revisorer:
  - valg af medlemsvalgt revisor.
  - valg af medlemsvalgt revisorsuppleant.

  i) Andre indkomne forslag.

  j) Eventuelt.

 • Ekstraordinær kongres

  Ekstraordinær kongres afholdes, hvis hovedbestyrelsen beslutter det, eller hvis en tredjedel af de delegerede anmoder om det med angivelse af motiveret dagsorden.

  Indkaldelse til ekstraordinær kongres skal normalt ske med 2 ugers varsel ved brev eller mail til de delegerede, og mødet skal afholdes senest 5 uger efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse som finder sted i forbindelse med overenskomstforhandlinger, kan dog ske med mindst 3 dages varsel til de delegerede.


Emneord