Generalforsamlingen

Du kan få indflydelse på Farmakonomforeningen, når der afholdes generalforsamling.

Hver region og sektion afholder hvert andet år en generalforsamling, hvor du kan tilkendegive din mening om foreningen, dit arbejdsliv eller farmakonomfaget.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside.

 • Hvordan forløber en generalforsamling?

  Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:


  1. Valg af dirigent

  2. Beretning om bestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter

  3. Indkomne forslag

  4. Opstilling af kandidater til regions- eller sektionsformand (hvert 4. kalenderår startende fra 2015)

  5. Opstilling af bestyrelsesmedlemmer

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7. Den forestående kongres subsidiært repræsentantskabsmøde

  8. Evt.

 • Hvem kan deltage?

  Generalforsamlingerne i regionerne er også åbne for farmakonomer, der er passive medlemmer af foreningen, elever og medlemmer af sektionerne. Hvis man ikke er aktivt medlem og ansat på et privat apotek, har man dog ikke stemmeret.

 • Elevsektionens årsmøde

  Hvert år afholder elevsektionen generalforsamling over en hel weekend, bedre kendt som elevweekend. Næste Elevweekend finder sted den 11.-12. marts 2023.

  På elevsektionens årsmøde vælges elevbestyrelsen for et år ad gangen.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger

  Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvis regions- eller sektionsbestyrelsen beslutter det, eller hvis en fjerdedel af regionens eller sektionens medlemmer skriftligt sender en anmodning med motiveret dagsorden til regions/sektionsformanden.

  En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter anmodningen er fremsat.

 • Generalforsamling på kreds Færøerne

  Generalforsamlingen afholdes hvert 2. år i 2. kvartal. På generalforsamlingen vælges kredsformanden. Valget gælder for 2 år.

  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside. Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:


  a) Valg af dirigent.

  b) Beretning om kredsbestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter.

  c) Indkomne forslag.

  d) Valg af kredsformand.

  e) Eventuelt


Emneord