Generalforsamlingen

Du kan få indflydelse på Farmakonomforeningen, når der afholdes generalforsamling i din kreds.

Hver kreds afholder hvert andet år en generalforsamling, hvor du kan tilkendegive din mening om foreningen, dit arbejdsliv eller farmakonomfaget.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside. Elevbestyrelsen holder generalforsamling hvert år på Elevweekenden.

 • Hvordan forløber en generalforsamling?

  Dagsordenen til generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

  a) Valg af dirigent og referent

  b) Beretning om kredsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter

  c) Indkomne forslag

  d) Valg af kredsformand (hvert 4. år)

  e) Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 2. år)

  f) Valg af 1 suppleant (hvert 2. år)

  g) Eventuelt

 • Hvem kan deltage?

  Generalforsamlingerne i kredsene er for alle medlemmer, der har arbejde i kredsen. Elever og passive medlemmer af foreningen er også velkomne. Hvis man ikke er aktivt medlem, har man dog ikke stemmeret.

 • Elevernes generalforsamling

  Hvert år afholder elevbestyrelsen generalforsamling over en hel weekend, bedre kendt som elevweekend. Næste Elevweekend finder sted den 9.-10. marts 2024.

  På elevernes årsmøde vælges elevbestyrelsen for et år ad gangen.

 • Ekstraordinære generalforsamlinger

  Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel, hvis kredsbestyrelsen beslutter det, eller hvis en fjerdedel af kredsens medlemmer skriftligt sender en anmodning med motiveret dagsorden til kredsformanden.

  En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter anmodningen er fremsat.

 • Generalforsamling på kreds Færøerne

  Generalforsamlingen afholdes hvert 2. år i 2. kvartal. På generalforsamlingen vælges kredsformanden. Valget gælder for 2 år.

  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på Farmakonomforeningens hjemmeside. Generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:


  a) Valg af dirigent.

  b) Beretning om kredsbestyrelsens arbejde og drøftelse af de kommende års aktiviteter.

  c) Indkomne forslag.

  d) Valg af kredsformand.

  e) Eventuelt


Emneord