Honorarer til politisk valgte i Farmakonomforeningen

Det er foreningens øverste myndighed, Kongressen, der beslutter størrelsen på honorarerne til foreningens politikere; fx kredsformænd og elevformanden.

I Farmakonomforeningen er det vigtigt, at der er åbenhed om honorarerne, og at alle kan få indblik i de politisk valgte medlemmers honorarer. På den seneste kongres d. 9. november 2023 vedtog man følgende honorarer, som er gældende fra d. 1. oktober 2023:

Honorar pr. år

Antal der får honoraret

Honorar pr. person på årsbasis

Formandskab

 

 

Formand

1

1.040.000,00 kr.

Næstformand

1

160.000,00 kr.

 

 

 

Hovedbestyrelseshonorarer

 

 

Hovedbestyrelseshonorar*

7

30.000,00 kr.

Elevformandshonorar (½ HB-honorar)

1

15.000,00 kr.

 

 

 

Kredsbestyrelserne

 

 

Kredsbestyrelsesformandshonorar

5

15.000,00 kr.

Elevbestyrelsesformandshonorar

1

11.500,00 kr.

Honorar formand kreds Færøerne

1

15.000,00 kr.

 

 

 

Forfremmelseskonsulent

 

 

Honorar forfremmelseskonsulent

1

45.000,00 kr.

 

Hvis man fx er kredsformand, får man et kredsbestyrelsesformandshonorar på 15.000 kr., og man er også hovedbestyrelsesmedlem, som man får et honorar på 30.000 kr. for. Derfor får en kredsformand i alt 45.000 kr. om året i honorar for sit hverv.

Hvis man er elevformand får man 11.500 kr. som elevbestyrelsesformandshonorar samt 15.000 kr. for at sidde i hovedbestyrelsen. Det vil sige 26.500 kr. i alt.

Formand for Farmakonomforeningen Ann-Mari Grønbæk ønsker ikke selv at modtage bestyrelseshonorarer for andre poster oveni sit formandshonorar. De honorarer tilfalder i stedet Farmakonomforeningen. Det gælder fx det honorar, hun modtager som næstformand i Pensionskassen for Farmakonomer.


Emneord