TR-valg 2023

Nu er det tid til at holde valg til posten som tillidsrepræsentant. I kan vælge en tillidsrepræsentant, når I er mindst fem farmakonomer ansat på din arbejdsplads. Alle tillidsrepræsentanter er på valg.

Derfor er det så er vigtigt med en tillidsrepræsentant

Tillidsrepræsentanten er valgt af farmakonomer og farmakonomelever på din arbejdsplads. Og som tillidsrepræsentant er det din opgave at varetage Farmakonomforeningens medlemmers interesser på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentantens rolle er at fremme de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår ved at være:

 • medlemmernes sparringspartner, der sikrer tæt dialog og et stærkt fagligt fællesskab med fokus på tryghed, sparring og gode relationer for alle medlemmer på arbejdspladsen.
 • ledelsens strategiske sparrings- og samarbejdspartner og fremme bedst mulige arbejdsforhold og vilkår for alle medlemmer på arbejdspladsen.
 • overenskomstens vogter og sikre, at ledelsen og medlemmerne kender de rettigheder og pligter, begge har over for hinanden, sådan at hele overenskomsten bliver overholdt.
 • Farmakonomforeningens ambassadør som er et bindeled mellem Farmakonomforeningen og arbejdspladsen, og arbejde for et mantra, der siger “Farmakonomforeningen, det er os”.

Det er vigtigt, at du som TR tager alle dele af rollen på dig.

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

Dine opgaver som tillidsrepræsentant varierer alt efter hvilken arbejdsplads, du er tillidsrepræsentant på. Her har vi beskrevet de mest generelle opgaver, du som tillidsrepræsentant skal varetage.

 • Opgaver på privat apotek

  Være dine medlemmers repræsentant ved svære samtaler

  Hvis dit medlem bliver indkaldt til en samtale med ledelsen, fx pga. sygdom, hvis der skal gives en advarsel eller andre situationer, så har dit medlem ret til en bisidder. Og den bisidder er dig.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i samtalen som dit medlems repræsentant og sikre, at alt går ordentligt for sig og at der tages referat af samtalen.

   

  Forhandle lokal løn og lokalaftaler

  Som tillidsrepræsentant er det dit ansvar at forhandle alle apotekets lokalaftaler og lokallønsaftaler på vegne af dine medlemmer.

   

  Deltage i SU og personalemøder

  Hvis dit apotek har et samarbejdsudvalg, har du som tillidsrepræsentant automatisk en plads i udvalget. I samarbejdsudvalget skal I arbejde for at skabe den bedst mulige arbejdsplads.

  Hvis I ikke har et samarbejdsudvalg på apoteket, skal I i stedet holde personalemøder. Som tillidsrepræsentant skal du være med til at lave dagsorden til mødet.

 • Opgaver i kommunen

  Når du er valgt som tillidsrepræsentant i en kommune, er dine vigtigste opgaver at:

  Være dine medlemmers repræsentant ved svære samtaler

  Hvis dit medlem bliver indkaldt til en samtale med ledelsen, fx pga. sygdom, hvis der skal gives en advarsel eller andre situationer, så har dit medlem ret til en bisidder. Og den bisidder er dig.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i samtalen som dit medlems repræsentant og sikre, at alt går ordentligt for sig, og at der tages referat af samtalen.

   

  Forhandle løn

  Som tillidsrepræsentant er det dit ansvar at forhandle løn på vegne af dine kolleger. Det gælder både ved nyansættelser og ved de årlige lønforhandlinger.

   

  Deltage i MED-samarbejdet

  MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Formålet med MED-samarbejdet er at kvalificere ledelsens beslutninger og sikre, at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at skabe gode arbejdsforhold bl.a. med fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i MED-udvalgsmøder, hvor du sammen med ledelsen skaber den bedst mulige arbejdsplads for dig og dine medlemmer.

 • Opgaver i regionen

  Når du er valgt som tillidsrepræsentant i en region er dine vigtigste opgaver, at:

  Være dine medlemmers repræsentant ved svære samtaler

  Hvis dit medlem bliver indkaldt til en samtale med ledelsen, fx pga. sygdom, hvis der skal gives en advarsel eller andre situationer, så har dit medlem ret til en bisidder. Og den bisidder er dig.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i samtalen som dit medlems repræsentant og sikre, at alt går ordentligt for sig og at der tages referat af samtalen.

   

  Forhandle løn

  Som tillidsrepræsentant er det dit ansvar at forhandle løn på vegne af dine kolleger. Det gælder både ved nyansættelser og ved de årlige lønforhandlinger.

   

  Deltage i MED-samarbejdet

  MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Formålet med MED-samarbejdet er at kvalificere ledelsens beslutninger og sikre, at ledere og medarbejdere arbejder sammen om at skabe gode arbejdsforhold bl.a. med fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i MED-udvalgsmøder, hvor du sammen med ledelsen skaber den bedst mulige arbejdsplads for dig og dine medlemmer.

 • Opgaver i staten

  Når du er valgt som tillidsrepræsentant i en region er dine vigtigste opgaver, at:

  Være dine medlemmers repræsentant ved svære samtaler

  Hvis dit medlem bliver indkaldt til en samtale med ledelsen, fx pga. sygdom, hvis der skal gives en advarsel eller andre situationer, så har dit medlem ret til en bisidder. Og den bisidder er dig.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i samtalen som dit medlems repræsentant og sikre, at alt går ordentligt for sig og at der tages referat af samtalen.

   

  Forhandle løn

  Som tillidsrepræsentant er det dit ansvar at forhandle løn på vegne af dine kolleger. Det gælder både ved nyansættelser og ved de årlige lønforhandlinger.

   

  Deltage i SU samarbejdet

  Samarbejdsaftalen og Samarbejdsudvalg.

  Samarbejdsudvalget (SU) er et forum, hvor ledelse og medarbejdere kan drøfte, hvordan de sammen kan udvikle arbejdspladsen og øge både trivsel og effektivitet.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i SU-møder, hvor du sammen med ledelsen skaber den bedst mulige arbejdsplads for dig og dine medlemmer.

 • Opgaver på Færøerne

  Når du er valgt som tillidsrepræsentant i på Færøerne er dine vigtigste opgaver, at:

  Være dine medlemmers repræsentant ved svære samtaler

  Hvis dit medlem bliver indkaldt til en samtale med ledelsen, fx pga. sygdom, hvis der skal gives en advarsel eller andre situationer, så har dit medlem ret til en bisidder. Og den bisidder er dig.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i samtalen som dit medlems repræsentant og sikre, at alt går ordentligt for sig og at der tages referat af samtalen.


  Indgå i dialog med ledelsen

  Som tillidsrepræsentant skal du indgå i dialog med ledelsen om forhold på apoteket, der vedrører farmakonomerne herunder at skabe den bedst mulige arbejdsplads for dig og dine medlemmer.

  Deltage i SU og personalemøder

  Hvis dit apotek har et samarbejdsudvalg, har du som tillidsrepræsentant automatisk en plads i udvalget. I samarbejdsudvalget skal I arbejde for at skabe den bedst mulige arbejdsplads.

  Hvis I ikke har en samarbejdsudvalg på apoteket, skal I i stedet holde personalemøder. Som tillidsrepræsentant skal du være med til at lave dagsorden til mødet.

 • Opgaver på Pharmakon

  Når du er valgt som tillidsrepræsentant i Pharmakon er dine vigtigste opgaver, at:

  Være dine medlemmers repræsentant ved svære samtaler

  Hvis din kollega bliver indkaldt til en samtale med ledelsen, fx pga. sygdom, hvis der skal gives en advarsel eller andre situationer, så har din kollega ret til en bisidder. Og den bisidder er dig.

  Som tillidsrepræsentant skal du deltage i samtalen som din kollegas repræsentant og sikrer at alt går ordentligt til og at der tages referat af samtalen.

   

  Indgå i dialog med ledelsen

  Som tillidsrepræsentant skal du indgå i dialog med ledelsen om forhold på apoteket, der vedrører farmakonomerne herunder at skabe den bedst mulige arbejdsplads for dig og dine medlemmer.

Farmakonomforeningens tilbud til tillidsrepræsentanter

I foreningen sørger vi for at uddanne alle tillidsrepræsentanter til at kunne håndtere deres opgaver. Det gør vi gennem tre tilbud:

 • TR-uddannelse – uddannelsen består af fire obligatoriske kurser og en række tilvalgskurser. Kurserne bliver udbudt løbende. Du kan læse mere om de enkelte kurser i uddannelsen på vores hjemmeside her.
 • TR stormøder – hvert forår inviteres alle Farmakonomforeningens tillidsrepræsentanter til et årligt stormøde. Her diskuterer vi fagligt relevante emner, bliver opdateret på overenskomstændringer og meget mere.
 • TR-netværk – alle tillidsrepræsentanter bliver tilbudt at være med i et netværk med andre tillidsrepræsentanter. Her kan I sparre med hinanden om jeres TR-rolle og opgaver.

Derudover kan du altid ringe eller skrive til sekretariatet, hvis du har spørgsmål eller har brug for at vende en situation.


Emneord