Guide til valg på privat apotek

Tillidsrepræsentanten skal vælges af de farmakonomer, der er medlem af foreningen på din arbejdsplads.

Som tillidsrepræsentant kommer du nemlig til at være medlemmernes repræsentant, så det er vigtigt, at alle medlemmer har haft indflydelse på, hvem der er deres tillidsrepræsentant. Derfor skal I holde et valg.

Alle tillidsrepræsentanter er på valg, valget gælder for en 2-årig periode, og det er muligt at genopstille.

Valget skal være gennemført senest d.30. november 2023.

Guide til at holde valg

 • Hvis I har en tillidsrepræsentant
  1. Min Side kan du som tillidsrepræsentant finde en liste over, hvem der er medlem af foreningen, på din arbejdsplads. Find den ved at klikke på fanen Tillidsrepræsentant og herefter Medlemmer du har tillidshverv for i menuen til venstre.

  2. Valget holdes på et farmakonommøde – indkald alle medlemmerne på din arbejdsplads til et farmakonommøde - meget gerne i god tid (3-4 uger).

  3. På mødet skal de der ønsker at stille op som tillidsrepræsentant melde sig.

   Du skal være medlem af foreningen og ansat på din arbejdsplads i mindst 12 måneder for at kunne stille op som tillidsrepræsentant. Elever og ledende farmakonomer med personaleansvar kan ikke stille op. 

   Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du er i tvivl om, om du skal stille op som tillidsrepræsentant.

  4. Så stemmer I. Valget skal være skriftligt og fortroligt. I skal derfor bruge stemmesedler. I kan finde stemmesedler i valgmaterialet

   Alle medlemmer af Farmakonomforeningen har stemmeret, også farmakonomelever og ledere. Farmakonomer, der ikke er medlem af Farmakonomforeningen, kan ikke stemme til valget.

  5. Stemmerne tælles op og jeres nye tillidsrepræsentant offentliggøres.

  6. Når I har valgt en tillidsrepræsentant, så skal valget meddeles til Farmakonomforeningen. Det gør I via denne her blanket. Det skal I gøre, uanset om der er tale om nyvalg eller genvalg.

   Hvis Farmakonomforeningen ikke får en anmeldelse, er valget ikke registreret, og jeres tillidsrepræsentant vil ikke være beskyttet af de særlige TR-regler.

  Der skal afholdes valg, selvom der kun er en kandidat. Det skal I, fordi valget kun er gyldigt, hvis over halvdelen af de stemmeberettigede har stemt.

  Ved stemmelighed mellem kandidaterne skal der foretages ny afstemning. Er der igen stemmelighed, skal der trækkes lod.

  Find alt det materiale I skal bruge til at holde TR-valg her

 • Hvis I IKKE har en tillidsrepræsentant
  1. Når I endnu ikke har en tillidsrepræsentant, skal I starte med at undersøge, hvem der er medlem af Farmakonomforeningen. Det er nemlig kun medlemmer, der er stemmeberettigede. Foreningen må desværre ikke oplyse dette af GDPR-hensyn. I undersøger det derfor ved at spørge hver enkelt kollega, om de er medlem.

  2. Valget holdes på et farmakonommøde – indkald alle medlemmerne på din arbejdsplads til et farmakonommøde, meget gerne i god tid (3-4 uger).

  3. På mødet skal de, der ønsker at stille op som tillidsrepræsentant melde sig.

   Du skal være medlem af foreningen og ansat på din arbejdsplads i mindst 12 måneder for at kunne stille op som tillidsrepræsentant. Elever og ledende farmakonomer med personaleansvar kan ikke stille op. 

   Du er meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal stille op som tillidsrepræsentant.

  4. Så stemmer I. Valget skal være skriftligt og fortroligt. I skal derfor bruge stemmesedler. I kan finde stemmesedler i valgmaterialet her.

   Alle medlemmer af Farmakonomforeningen har stemmeret, også farmakonomelever og ledere. Farmakonomer, der ikke er medlem af Farmakonomforeningen, kan ikke stemme til valget.

  5. Stemmerne tælles op og jeres nye tillidsrepræsentant offentliggøres.

  6. Når I har valgt en tillidsrepræsentant, så skal valget meddeles til Farmakonomforeningen. Det gør I via denne her blanket. Det skal I gøre, uanset om der er tale om nyvalg eller genvalg.

   Hvis Farmakonomforeningen ikke får en anmeldelse, er valget ikke registreret, og jeres tillidsrepræsentant vil ikke være beskyttet af de særlige TR-regler.

  Der skal afholdes valg, selvom der kun er en kandidat. Det skal I, fordi valget kun er gyldigt, hvis over halvdelen af de stemmeberettigede har stemt.

  Ved stemmelighed mellem kandidaterne, skal der foretages ny afstemning. Er der igen stemmelighed, skal der trækkes lod.

  Find alt det materiale I skal bruge til at holde TR-valg her.


Emneord