TR-uddannelsen

Du kan her få et overblik over TR-uddannelsen, som du skal følge som tillidsrepræsentant

Farmakonomforeningens TR-uddannelse består af 5 obligatoriske kurser, og en række valgfri tilvalgskurser. Som TR skal du gennemføre TR-uddannelsen obligatoriske kurser. Der er ingen frist for, hvornår kurserne skal være gennemført.

TR-uddannelsen bliver udbudt som blended-learning, hvilket bare betyder at uddannelsen består af:

 • Fysiske kurser – hvor vi mødes til et længere kursus et sted i Danmark
 • Online kurser – hvor vi mødes på zoom
 • E-læringskurser - du kan tage online, når det passer dig.

Vi udbyder både de 5 obligatoriske kurser, og de valgfri tilvalgskurser løbende. Du kan finde en oversigt over, hvilke kurser vi udbyder lige nu via TR-nettet på MinSide

Uddannelsen består af de her kurser:

 • TR-rollen

  TR-rollen er et 2 dags fysisk kursus.

  På kurset lærer du at forstå det ansvar og forpligtelser der ligger i TR-rollen, og hvordan du skaber et stærkt fagligt fællesskab med kollegerne på din arbejdsplads. Derudover du får redskaberne til at rådgive og coache dine kolleger, når der opstår udfordringer eller konflikter på din arbejdsplads.

 • Regler og love

  Regler og love er et 1-dags online kursus på zoom. Der bliver udbudt et kursus med fokus på det offentlige område, og et kursus med fokus på det private område.

  På onlinekurset får du den nødvendige basisviden om og indsigt i arbejdsmarkedets organisering. Og du får redskaberne til at forstå din overenskomst, og den relevante lovgivning på området.

 • Fagligt fællesskab

  Faglige fællesskab er et 1-dags online kursus.

  På onlinekurset får du indsigt i styrken ved et stærkt kollegaskab, og du får værktøjerne til at skabe et stærkt fagligt fællesskab og et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

 • Forhandling og dilemmaer

  Forhandling og dilemmaer er et 2-dags fysisk kursus.

  På kurset lærer du om hvordan du forhandler og håndterer konflikter på din arbejdsplads, og du får redskaberne til at identificere og løse de problemer der opstår på arbejdspladsen.

 • Engagement og lederskab

  Engagement og lederskab er et 1-dags online kursus

  På kurset lærer du, hvordan du spreder leder- og ejerskab for det faglige arbejde blandt dine kolleger, og du får redskaberne til at byde nye kolleger godt velkommen i fællesskabet på arbejdspladsen.

 • Tilvalgskurser

  Farmakonomforeningen udbyder en række tilvalgskurser til tillidsrepræsentanterne. Kurserne varierer alt efter hvad der rør sig i samfundet og på arbejdspladserne. Emner kan fx være:

  • Den digitale TR
  • Personlig gennemslagskraft
  • Barsel, ferie og orlov
  • Overenskomstforhandlinger

  Kurserne kan både være fysiske, online eller e-læring.


Emneord