Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) vælges normalt for en toårig periode og repræsenterer alle ansatte på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) vælges normalt for en toårig periode og repræsenterer alle ansatte på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt de ansatte, som ikke er ledere. Arbejdsmiljørepræsentanten indgår i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) sammen med en eller flere repræsentanter fra ledelsen. Arbejdsmiljørepræsentanten skal senest et halvt år efter valget gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

Farmakonomforeningen bistår de farmakonomer, der vælges som arbejdsmiljørepræsentant, med råd og vejledning. Derfor er det vigtigt at blive registreret i foreningen, når man vælges. Arbejdsmiljørepræsentanten har i lighed med tillidsrepræsentanten (TR) en forbedret beskyttelse ved afskedigelser.

Husk anmelde valg af AMiR

Når du er valgt eller genvalgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du anmelde valget til Farmakonomforeningen. Det er først, når vi har fået anmeldelsen, at arbejdsmiljørepræsentant beskyttelsen træder i kraft og først der, du får adgang til vores kurser med videre.

Udfyld AMiR-blanketten

Vigtigt at der vælges en arbejdsmiljørepræsentant

Det er vigtigt, at der foretages valg igen, når valgperioden udløber, og at valget kan dokumenteres. Hvis Arbejdstilsynet kommer, udløser det en rød smiley, hvis der ikke er styr på arbejdsmiljøorganisationen. Registreringen beskytter arbejdsmiljørepræsentanten på lige fod med tillidsrepræsentanten mod for eksempel afskedigelse.

Der er mulighed for at blive valgt for en 4-årig periode i stedet for den normale på 2 år. Dette kræver, at arbejdsgiveren og de ansatte bliver enige herom.

AMiR-Nyhedsmail


Emneord