Opsigelse

Hvis du bliver sagt op, bør du kontakte sekretariatet i Farmakonomforeningen, så vi kan sikre dig de bedst mulige fratrædelsesvilkår.

Få opsigelsen på skrift. Som funktionæransat har du krav på at få en skriftlig opsigelse. Vær desuden opmærksom på følgende, når du lige er blevet sagt op:

  • Er opsigelsesvarslet korrekt? Opsigelsesvarslet starter første fra det tidspunkt, hvor du har modtaget opsigelsen.
  • Er årsagen til opsigelsen rimelig?

Hvis ikke opsigelsen svarer til det, der i virkeligheden er sket, eller du mener, at opsigelsen ikke er rimelig, bør du straks kontakte os for nærmere rådgivning. Måske har du også en særlig beskyttelse, der gør, at vilkårene i forbindelse med opsigelsen ikke er i orden. Det kunne for eksempel være i følgende situationer:

  • Hvis du har været i ansat i mere end 12 år, har du ret til en godtgørelse svarende til en måneds løn.
  • Hvis du har været ansat i mindst 17 år, har du ret til 3 måneders godtgørelse.

Det er din anciennitet på fratrædelsestidspunktet, der er afgørende, dvs. at din opsigelsesperiode også tæller med i din anciennitet.


Farmakonomforeningens Karriererådgivning

Overvejer du i forbindelse med din opsigelse at søge helt andre veje, kan du kontakte vores karriererådgivning. Her kan du få hjælp til at afklare dine ønsker til fremtidig job og hvordan du kan bruge dine kompetencer.


Farmakonomforeningens karriererådgivning

 

Tal med din a-kasse om dagpenge

Når du er blevet ledig og er på dagpenge, er det din a-kasse FTFa, som sammen med dig skal lægge en plan for, hvordan du kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Du kan kontakte FTFa allerede når du er blevet sagt op eller har sagt op. Du behøver ikke vente til du er ledig.

FTFa tilbyder professionel sparring, så du bliver afklaret om din situation.
Du får blandt andet hjælp til at udarbejde et cv, som du skal lægge på jobcenterenes jobnet. FTFa’s regionskontorer har medlemshjørner, hvor du har fri adgang til pc, printer og internet.

Som ledig skal du skal være tilmeldt jobcenteret, stå til rådighed for formidlet arbejde fra jobcenteret og selv aktivt søge arbejde.


Emneord