Overenskomster på det offentlige område

Find Farmakonomforeningens overenskomster på det offentlige område.

Hvad enten du er farmakonom eller farmakonomleder, er du som ansat i det offentlige dækket af en overenskomst. Hvis du ønsker hjælp til at forstå eller fortolke overenskomsten, så tag det op med din lokale tillidsrepræsentant eller kontakt Farmakonomforeningen.

 • Overenskomsten i staten

  Farmakonomer der arbejder i staten, er dækket af Fællesoverenskomsten med Finansministeriet. Det gælder for eksempel farmakonomer ansat i Lægemiddelstyrelsen, på uddannelsesinstitutioner, i forsvaret, i Sikkerhedsstyrelsen eller på Statens Seruminstitut.

  Fællesoverenskomsten

  Farmakonomer i staten er også omfattet af Cirkulære om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer i staten af 14. juni 2022

  Cirkulære

  Farmakonomforeningen er medlem af forhandlingsfællesskabet CO10, der forhandler overenskomsten på farmakonomernes vegne.


 • Overenskomster i regionerne

  Farmakonomer, der arbejder i Regionerne, er dækket af

  Overenskomsten med Danske Regioner


  Overenskomsten er forhandlet sammen med Sundhedskartellets øvrige organisationer, herudover er farmakonomforeningen også del af Forhandlingsfællesskabet, som har forhandlet en række overordnede aftaler med Danske Regioner, som gælder for alle ansatte i regionerne.

  Alle gældende aftaler kan findes på Sundhedskartellets hjemmeside

 • Overenskomsten i kommunerne

  Farmakonomer, der arbejder i Kommunerne, er dækket af

  Overenskomsten med KL

  Overenskomsterne er forhandlet sammen med Sundhedskartellets øvrige organisationer. Herudover er Farmakonomforeningen også del af Forhandlingsfællesskabet, som har forhandlet en række overordnede aftaler med Kommunernes Landsforening, som gælder for alle ansatte i Kommunerne.

  Alle gældende aftaler kan findes på Sundhedskartellets hjemmeside


Emneord