Overenskomster på det offentlige område

Find Farmakonomforeningens overenskomster på det offentlige område.

Hvad enten du er farmakonom eller farmakonomleder, er du som ansat i det offentlige dækket af en overenskomst. Hvis du ønsker hjælp til at forstå eller fortolke overenskomsten, så tag det op med din lokale tillidsrepræsentant eller kontakt Farmakonomforeningen.


Emneord