Ministermøde: Farmakonomuddannelsens fremtid tog et skridt i den rigtige retning

Der er nu en forhindring mindre på vejen for at få farmakonomuddannelsen udviklet og anerkendt som professionsbachelor. Det er resultatet af et møde mellem Farmakonomforeningens formand Christina Durinck og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

CD I Onlinemøde Med Heunicke
Da det er Covid-19-tider, var formand Christina Durinck på online til mødet med sundheds- og ældreministeren.

Mandag 26. oktober om eftermiddagen holdt Farmakonomforeningens formand Christina Durinck og 3F’s forbundsformand Per Christensen et møde med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. På dagsordenen var farmakonomuddannelsens fremtid og muligheden for at blive en videregående uddannelse på professionsbachelorniveau.

Ingen ’hjemtagelse’ af uddannelsen
Mødet skulle afklare en række mere tekniske forhold omkring, hvilket ministerium farmakonomuddannelsen fremadrettet skal høre under og lignende. Det er en meget tilfreds formand, Christina Durinck, der efterfølgende kan konstatere, at flere spørgsmål blev afklaret på mødet.

- Ministeren gjorde det klart, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har nogen intentioner om at ’hjemtage’ farmakonomuddannelsen. Det betyder, at vi – helt på linje med vores eget ønske – skal fortsætte dialogen med blandt andre Forsknings- og Uddannelsesministeriet, hvor jeg for nylig holdt møde med forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, fortæller Christina Durinck.

Ros fra ministeren for vedholdende arbejde
Magnus Heunicke og hans embedsværk gav på mødet også udtryk for, at det bør være muligt at koordinere øvrige spørgsmål vedrørende farmakonomuddannelsen med Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

- Vi sætter stor pris på, at ministeren i en ekstremt travl tid tog sig tid til at mødes med os med det ene formål at drøfte farmakonomuddannelsens udfordringer og fremtid. Vi er ikke i mål, og der skal fortsat arbejdes målrettet, men der er ingen tvivl om, at vi er tættere på målet end tidligere, når det gælder om en officiel blåstempling og dermed fremdrift af vores uddannelse, siger Christina Durinck.

Christina Durinck fortæller, at Magnus Heunicke også havde bemærket, at Farmakonomforeningen gennem lang tid har lavet et solidt og vedholdende arbejde for at styrke farmakonomuddannelsen.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning