Farmakonomer hos AJ Vaccines: Vores mindset matcher industriens behov

Farmakonomer i lægemiddelindustrien vil noget andet end farmakonomer på privat apotek og i kommuner. Fagskel er tilsidesat for “sagen”, og farmakonomerne lader sig ikke begrænse af deres uddannelse.

Farmakonom Leyla Eken
Leyla Eken, AJ Vaccines

Vi er hverken på Pharmakon, på privat apotek eller i det offentlige. Vi er i lægemiddelvirksomheden AJ Vaccines A/S (AJV), der for godt og vel tre år siden blev en selvstændig privatejet virksomhed udskilt af Statens Serum Institut (SSI).

I AJ Vaccines vrimler det med farmakonomer, som er glade for, at de kan arbejde i lægemiddelindustrien. Og flere farmakonomer finder vej hertil. Langt størstedelen af AJV’s øvrige ansatte er laboranter og akademikere.

For syv år siden blev Leyla Eken ansat som nyuddannet farmakonom på SSI, hvor hun stod for produktionsplanlægningen. De sidste tre år har hun været produktionsplanlægger i Media Unit og teamleder

for Support. Derudover er Leyla Eken transportansvarlig for Fill & Finish og sidder som den eneste farmakonom i en ledergruppe, hvor alle øvrige er akademikere.

– Vi farmakonomer har det rigtig godt i AJ Vaccines. Det er ikke decideret farmakonomarbejde, som vi kender fra apoteket eller i det offentlige, vi beskæftiger os med. Farmakonomer i AJ Vaccines varetager nemlig andre spændende opgaver, som vi ikke ville have mulighed for på et apotek eller i det offentlige, fortæller Leyla Eken.

Vi farmakonomer befinder os godt i denne vækst, som både handler om virksomheden, men ligeså meget om vores egne kompetenceløft.

Leyla Eken Farmakonom, teamleder

Mediefremstilling til vaccineproduktionen

Media Unit består af et produktionsteam, et supportteam og akademikere. At være et fælles team uanset faglig baggrund bliver hovedtemaet denne formiddag, hvor Farmakonomen besøger Media Unit, der producerer medier til fremstilling af vacciner.

– Vi farmakonomer befinder os godt i denne vækst, som både handler om virksomheden, men ligeså meget om vores egne kompetenceløft. Der sker noget nyt hver eneste dag. Der er højt til loftet, og vi føler, at vi bliver hørt og får lov til at udvikle os, som vi evner og lyster, fortæller Leyla Eken.

– Ingen hænger sig i, om man er farmaceut, farmakonom eller laborant for blot at nævne et par af faggrupperne. Så længe vi er parate til at tage ansvar og er gode til at bruge vores fornuft, fastslår hun.

Leyla Eken er overbevist om, at den kompetence, langt de fleste farmakonomer bliver ansat på, er viljen og lysten til at tage ansvar og udvikle sig.

– Og vi har med nogle skarpe og dygtige farmakonomer at gøre, forklarer hun, der inden vaccinedelen blev solgt fra til AJV var tillidsmand for de dengang i alt 25 farmakonomer.

– Vi er i vækst, og vi søger konstant efter nye farmakonomer. Og selvfølgelig er det en fordel, hvis man har erfaring med produktion af lægemidler. Men det er ikke et krav, præciserer Leyla Eken.

– Kravet er, at du er modtagelig overfor en oplæringsperiode og selvstændigt kan arbejde i faglige teams, der på kryds og tværs er afhængige af hinandens individuelle kompetencer.

Farmakonom Jette Frida Karsum
Jette Frida Karsum fortæller næstformand Ann-Mari Grønbæk og hovedbestyrelsesmedlem Betina Andersen om arbejdet på AJ Vaccines

GMP-koordinatoren

Det er karakteristisk, at mange af AJV’s mere modne farmakonomer måske i første omgang har søgt job i industrien på grund af arbejdstider, som er forenelige med familieliv. Samtidig er der også forholdsvis nyuddannede farmakonomer, der har valgt jobbet til på grund af faglige udfordringer, det tværfaglige

samarbejde og en umiddelbar mere synlig karrierevej.
Jette Frida Karsum er dog først og fremmest farmakonom, som hun understreger. Hun startede i vaccineproduktionen for 24 år siden, dengang det stadig hørte under staten (SSI). Siden salget har hun være GMP-koordinator og sørger blandt andet for, at nye medarbejdere får oprettet CV, stillingsbeskrivelser og læst instruktioner, samt at alle opdateringer af instruktioner og forskrifter når de relevante medarbejdere. Eller det kan være nye GMP-tiltag, der skal opdateres og implementeres.

Sparrer med AC’ere

– Jeg sparrer med den øvrige GMP-gruppe i Fill & Finish og akademikere i mit eget afsnit. Jeg har arbejdet med dokumentation i alle årene, for i produktionen har man også ansvarsområder, når man ikke producerer medier. Og mine omhandler blandt andet opdatering af instruktioner, fortæller Jette Frida Karsum.

Undervejs har hun deltaget i en række GMP-kurser, men har i øvrigt, som størstedelen af AJV’s farmakonomer tilegnet sig viden ved learning-by-doing.

Skønt hun er en del af en AC-gruppe og udfører AC-arbejde, er hun fortsat ansat under den farmakonomkontrakt, som hun tidligere havde i Statens Serum Institut.

Farmakonom Sasha Al Awkati
Sasha Al-Awkati opdaterer forskrifter

Produktionen

I produktionen arbejder farmakonomer og laboranter tæt sammen i et team i henholdsvis laboratoriet og på egne kontorpladser, hvor de har hver deres ansvarsområde. Desuden samarbejder produktionsteamet tæt sammen med supportteamet og akademikerne, som også er tilknyttet Media Unit.

Sasha Al-Awkati har pause fra laboratoriet og sidder med opdateringer af forskellige forskrifter, som er et af hendes ansvarsområder. Hendes kollega, Lotte Westermann Madsen, står ved siden af og har SAP (lagerstyringsprogram) som ansvarsområde samtidig med, at hun også opdaterer og kontrollerer råvarerne.

Begge giver indtryk af, at det tværfaglige team fungerer optimalt. I laboratoriet arbejder man side om side omkring fremstilling af medier, og når man kommer ud fra laboratoriet, har man selvstændige ansvarsområder.

– Jeg er også med til at kvalificere udstyr i samarbejde med en akademiker, og desuden er jeg begyndt at blive oplært som backupplanlægger for Leyla, fortæller Sasha Al-Awkati.

– Det er fedt at være en del af dette team, da man får lov til at prøve lidt forskelligt og udfordre sig selv med forskellige ansvarsområder og opgaver. Det giver en variation i hverdagen, og det kan jeg godt lide.

Sasha Al-Awkati blev færdiguddannet i 2018, hvor hun gennem sin uddannelse fik lægemiddelfremstilling som valgfag. På den måde fik hun kendskab til fremstilling af lægemidler og søgte derfor job i industrien.

Lotte Westermann Madsen har – bortset fra sine første tre år på apotek – været i lægemiddelindustrien siden 1995.
Sasha Al-Awkati har været gennem en oplæringsproces og mestrer nu alle produktionerne.

– Vi farmakonomer bliver ikke ansat på det, vi kan, men på vores mindset. De ved, vi kan lære det hele, for det er systematisering, konkretisering og logistik, der er blandt vores største forcer, siger hun.

– Men selvfølgelig er der forskel på faggrupperne, og vi går meget op i, at vi har hver vores opgaver, men vi er alle på samme hold og har ingen kliker. I frokoststuen blander vi os og sidder lige så ofte siden af en AC’er som en laborant eller farmakonom, supplerer Lotte Westermann Madsen.

Bonusinfo: Fra Statens Serum Institut til AJ Vaccines

AJ Vaccines A/S overtog for tre år siden Statens Serum Instituts vaccineproduktion. Vaccineproduktionen foregår fortsat på SSI’s grund og lokaler i København, som AJ Vaccines har lejet.

Overtagelsen betød i januar 2017, at flere end 500 medarbejdere på Statens Serum Institut skiftede arbejdsgiver – blandt andet 20 farmakonomer.

AJV er medlem af Dansk Industri (DI), som Farmakonomforeningen ikke har overenskomst med, og derfor har

den heller ingen tillidsrepræsentanter. I stedet er der indgået en lokalaftale i lighed med andre grene af lægemiddelindustrien, hvor der er flere farmakonomer samlet samme sted.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning