Farmakonomforeningens arrangementer i den kommende tid aflyst

Hverdagen er forandret og myndighedernes besked er klar: danskerne skal ikke mødes. Farmakonomforeningen har derfor aflyst alle planlagte arrangementer, foreløbig til og med maj.

Aflyst Taleboble

Farmakonom Dagen og Lederforum blandt det aflyste
Lige nu er der ingen der ved, hvor længe Danmark vil være ramt af nedlukninger. Derfor har Farmakonomforeningens hovedbestyrelse valgt også at aflyse arrangementer, der ligger længere ude i fremtiden end den 14. april. Aflysningerne ramme foreløbigt alle arrangementer til og med maj. Det kan dog forlænges afhængigt at myndighedernes anbefalinger.

Det betyder eksempelvis, at Farmakonom Dagen er aflyst. Den skulle være løbet af stablen den 3. maj. Aflysningen rammer også Lederforum for farmakonomledere, planlagte undervisningsdage for tillidsrepræsentanter og lokale arrangementer i foreningens kredse.

Usikkerhed om nedlukning påvirker aflysninger
Når Farmakonomforeningen vælger allerede nu at aflyse arrangementer også længere ude i fremtiden, så skyldes det grundlæggende to ting: På den ene side så er usikkerheden ved at holde fast i og fortsætte planlægning af arrangementer, der risikerer at blive aflyst, for stor. For det andet er hele samfundet påvirket. Når vi kommer ud på den anden side af krisen, og begynder at kunne mødes i større grupper, er der meget, der skal sættes i gang igen. Det skal der også være ressourcer til på den enkelte arbejdsplads og i den enkeltes liv.

Du kan følge med i aflysningerne i kalenderen på foreningens hjemmeside. Når der igen begynder at blive åbnet for arrangementer, vil det selvfølgelig blive meldt ud.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning