Hvad betyder de nye vedtægter for dig?

Med mindre du har været meget fagpolitisk engageret, så har du nok ikke skænket Farmakonomforeningens vedtægter mange tanker. Men her er, hvorfor de er vigtige – også for dig!

Logo Til Facebook

Modernisering der passer til farmakonomernes arbejdsliv
I fremtiden er du som medlem af Farmakonomforeningen automatisk organiseret geografisk. Det vil sige, at du vil kunne engagere dig og møde andre farmakonomer i det område, du arbejder, uanset hvilken type arbejdsplads, du arbejder på. Hvis du er erhvervsaktiv, men uden arbejde, så hører du til i den kreds, hvor du bor. Der bliver samtidig flere pladser både i den enkelte kredsbestyrelse og i hovedbestyrelsen end der har været i den eksisterende struktur, så du vil få lettere ved at engagere dig i bestyrelsesarbejde, hvis det er noget for dig. Der bliver også mulighed for at blive en del af hovedbestyrelsen, uden at du er en del af en kredsbestyrelse.

Det kan du læse mere om her

På den måde kommer strukturen til at passe bedre til den måde farmakonomfaget har udviklet sig på, hvor farmakonomers kompetencer er efterspurgt i flere brancher. Samtidig vil alle medlemmer lettere kunne møde hinanden på kryds og tværs og udveksle erfaringer til gensidig inspiration, og det giver dig bedre mulighed for at få faglig sparring.

Fælles for alle farmakonomer og farmakonomelever
Et af formålene med de nye vedtægter er, at medlemmerne får foreningen tættere på, og bedre kan få glæde af fællesskabet i hverdagen. I den kommende tid vil der blive arbejdet på højtryk på at etablere mulighed for at skabe og deltage i netværk. Derudover vil det blive muligt at søge om penge til at holde såvel faglige som sociale arrangementer med andre farmakonomer, både på den enkelte arbejdsplads, og på tværs af fællesskabet.

Alt afhængigt af hvilken branche du arbejder i, vil den nye organisering få lidt forskellige konsekvenser i forhold til, hvad du er vant til. Det kan du læse mere om her:

 • For dig der er elev

  Som elev fortsætter du med at være engageret som elev. Her kan du blive valgt til elevbestyrelsen, og som noget nyt kan medlemmer af elevbestyrelsen fortsætte det år, de bliver færdiguddannede. Det betyder, at du som elev kan blive valgt eller genvalgt på dit tredje år. Elevernes generalforsamling bliver fortsat afholdt på en elevweekend.

  Som elev er det også muligt at være med til at vælge en repræsentant til hovedbestyrelsens tre frie pladser. Alt i alt er ændringerne med til at styrke elevernes stemme i foreningen.

  Du har som elevmedlem fortsat mulighed for at deltage i arrangementerne i kredsene – og her vil du fremadrettet kunne møde farmakonomer fra flere forskellige typer af arbejdspladser. Det kan være med til at gøre dig opmærksom på alle de kompetencer, du som farmakonomelev er ved at udvikle.

 • For dig fra industrisektionen

  Der vil stadig være information, der er særligt interessant for dig, der er ansat i en privat virksomhed uden for apoteksområdet. Den vil du fortsat få.

  Kredsene holder generalforsamling en hverdagsaften i efteråret. Du skal med andre ord ikke længere kunne afsætte 24 timer, plus transport, for at være med til generalforsamling i din del af foreningen.

  Med de nye muligheder for at søge penge til arrangementer og deltage i netværk vil du som ansat på det brede private arbejdsmarked samtidig få lettere adgang til arrangementer, der er relevant for dine interesser.

 • For dig i det offentlige

  Der vil stadig være information, der er særligt interessant for dig, der er ansat i det offentlige. Den vil du fortsat få.

  Kredsene holder generalforsamling en hverdagsaften i efteråret. Du skal med andre ord ikke længere kunne afsætte 24 timer, plus transport, for at være med til generalforsamling i din del af foreningen.

  Med de nye muligheder for at søge penge til arrangementer og deltage i netværk vil du som ansat i de mange forskelligartede farmakonomroller i det offentlige samtidig få lettere adgang til arrangementer, der er relevant for dine interesser.

 • For dig på privat apotek

  Som medlem af Farmakonomforeningen vil du fremover tilhøre en kreds. Ligesom de regioner, du har været vant til, er de opdelt ud fra myndighedernes inddeling i regioner. Men i kredsene vil du fremover møde dine farmakonomkolleger fra såvel offentlige arbejdspladser som private arbejdspladser uden for privat apotek.

  Med de nye muligheder for at søge penge til arrangementer og deltage i netværk vil du som ansat på privat apotek samtidig få lettere adgang til arrangementer, der er relevant for dine interesser.

 • For dig på Færøerne og i Grønland

  Med de nye muligheder for at søge penge til arrangementer og deltage i netværk vil du som medlem på Færøerne og i Grønland få lettere adgang til arrangementer og events, der er relevant for dine interesser.

 • For dig der er senior

  De nye vedtægter ændrer ikke vilkårene for dig, der er senior.  


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning