Indkaldelse til kongres i Farmakonomforeningen d. 19. november 2020

Farmakonomforeningens kongres 2020 rykker online. I en tid hvor vi ikke kan mødes, er der stort fokus på at skabe en god virtuel løsning, der giver god mulighed for masser af spørgsmål, input - og fællesskab. Du kan læse indkaldelsen her.

Kære delegerede

Farmakonomforeningen indkalder hermed til ordinær kongres torsdag den 19. november 2020 kl. 9.00 til 12.00.

På grund af covid 19-situationen afholdes kongressen i år virtuelt fremfor på Tivoli Hotel i København. Vi er kede af, at vi ikke har mulighed for at mødes fysisk i disse tider, men vi kan dog fortælle, at vi har fundet en rigtig god virtuel løsning, som gør, at vi kan holde en kongres helt efter bogen – med masser af spørgsmål og input fra jer, som vi plejer.

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. a) Valg af dirigent.
  2. b) Beretning om Farmakonomforeningens virksomhed siden seneste Kongres.
  3. c) Præsentation af det seneste reviderede regnskab.
  4. d) Orientering om valg af formand.
  5. e) Forslag til Farmakonomforeningens politikker.
  6. f) Forslag til politiske indsatsområder.
  7. g) Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent.
  8. h) Valg af organisatoriske revisorer:

– valg af medlemsvalgt revisor.

 – valg af medlemsvalgt revisorsuppleant.

  1. i) Andre indkomne forslag.
  2. j) Eventuelt

Forslag til behandling på kongressen kan fremsættes af enhver af de delegerede. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 29. oktober 2020.

Den endelige dagsorden udsendes på mail senest den 12. november 2020. I forbindelse med udsendelse af den endelige dagsorden, vil I få et link tilsendt, som I skal bruge for at deltage i kongressen.

Som adviseret afholder vi onsdag d. 18. november – dagen inden kongressen – bestyrelsesuddannelse. Den vil ligesom kongressen også blive afholdt virtuelt. Det er DeltagerDanmark, som faciliterer og afholder denne dag. I vil derfor få særskilt information omkring dagen fra dem, herunder link til den virtuelle platform, som de bruger.

I og med at både kongres og bestyrelsesuddannelse afholdes virtuelt pga. covid 19-situationen, betyder det desværre også, at afskedsreceptionen for den afgående formand Christina Durinck ikke afholdes i forlængelse af kongressen. Foreningen håber, at der bliver mulighed for at afholde den i det nye år.

Tilmelding til kongressen d. 19. november og bestyrelsesuddannelsen d. 18. november sker via Min Side senest den 9. november 2020. OBS: Tilmelding til de to begivenheder sker særskilt – man skal tilmelde sig begge arrangementer hver for sig via Min Side.

Mange hilsner

Hovedbestyrelsen

Logo Til Facebook

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning