Planlægning af julens vagter på privat apotek

Selvom der er lidt tid til jul, er det nu, det er tid til at planlægge julens vagter. Her kan du læse, hvordan farmakonomer på privat apotek skal honoreres for arbejde på julens særlige dage.

Glimmerhjerte

Arbejde udført efter regler om forskudt tid
Arbejde på juleaftensdag, juledag, anden juledag, nytårsaftensdag fra kl. 16 og nytårsdag bliver honoreret efter reglerne om forskudt tid i overenskomsten. Udgangspunktet er, at de nævnte dage er fridage med løn. Hvis du eller dine kolleger i stedet skal på arbejde, udløser arbejdet et tillæg til din normale løn. På en hverdag er tillægget på 150%, og på en søndag er tillægget på 100% (der er dog ingen af de særlige dage i julen 2020, der falder på en søndag).   

Det betyder, at hvis du eller dine kolleger ifølge jeres faste skema skulle have været på arbejde, har I ret til fri med løn. Er I derimod planlagt til at komme ind på arbejde, fx fordi I arbejder på et vagtapotek, har I ret til jeres sædvanlige løn for det antal timer, der følger af jeres faste skema, og et tillæg for de timer I reelt er på arbejde.

Eksempel på honorering med forskudt tid
Et eksempel kan være, at din kollega bliver planlagt til at have vagt første juledag fra kl. 10-15. Første juledag falder i år på en fredag. Normalt arbejder din kollega om fredagen fra kl. 8-17. Det betyder, at hun får sin almindelige løn (månedsløn) for timerne fra kl. 8-17. Derudover får hun et tillæg fra kl. 10-15 på 150%. Det vil i alt sige et tillæg på 7,5 time.
 

Arbejde udført efter regler om overarbejde
En anden situation, der adskiller sig fra ovenstående eksempel, er, hvis du eller din kollega bliver pålagt ekstraordinært arbejde, det vil sige, at I skal udføre arbejde udover det antal timer, som I er ansat til på jeres ansættelsesbevis. Det kan fx ske, hvis I skal have vagt på en dag, hvor I normalt har fri, og skemaet ikke bliver ændret, så arbejdstiden går op inden for skemaperioden. I sådan en situation skal timerne honoreres efter overarbejdsbestemmelserne og ikke efter reglerne om forskudt tid.

Når I honoreres for overarbejde, har I ret til den almindelige timeløn for de timer, I arbejder tillagt overtidshonorering, som er 100% på søndage og 150% på de særlige dage.

Det betyder fx, at hvis din kollega normalt har fri om fredagen og bliver pålagt at arbejde første juledag fra kl. 10-15, så skal hun både have almindelig løn for de 5 timer og overtidshonorering for timerne. Hun skal derfor have løn for 5 timer og overtidstillæg på 150% af de 5 timer. Det vil i alt sige, at hun skal have 12,5 time for de 5 timer, hun arbejder.


Særligt for dig som tillidsrepræsentant
Som tillidsrepræsentant er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, om dine kolleger honoreres efter reglerne om forskudt tid eller overarbejde.

Du kan læse mere og se eksempler på, hvordan arbejde på de særlige dage honoreres på foreningens hjemmeside. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. nr. 33 12 06 00.
Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning