Farmakonomer i fokus i bedste sendetid

Vinterpakke og pressede hospitaler var på dagsordenen i TV2-nyhedernes 19-udsendelse mandag den 6. december. Men fokus blev hurtigt rettet mod medicinsk afdeling på Horsens Sygehus. Her er farmakonomer en del af løsningen på de manglende sygeplejerskehænder.

Blandt dem der udtalte sig i indslaget var sygeplejerske på Medicinsk Afdeling på Horsens Sygehus Barbara Smith Dyrmose. Hun fortalte, at man havde haft rigtig svært ved at rekruttere sygeplejersker. Derfor har man i de seneste tre år arbejdet målrettet med at få flere fagligheder i spil, når dagligdagens opgaver skal løftes. Med gode resultater. Af indslaget fremgik det tydeligt, at det er gået fra at være en måde at løse et rekrutteringsproblem, til at være et reelt fagligt løft i hverdagen.

Overlæge Lise Svenningsen udtaler i udsendelsen, at man betragter det som en succes. Ud over resultaterne i afdelingen afspejles succesen også i, at måden at arbejde og rekruttere på har spredt sig til andre af sygehusets afdelinger.

Fokus på farmakonomernes faglighed
I indslaget blev netop farmakonomernes arbejde med at blande og dosere medicin fremhævet. Både fordi det er en opgave, hvor farmakonomerne tydeligt aflaster sygeplejerskerne, men også fordi involveringen af farmakonomerne har betydet, at antallet af doseringsfejl er faldet!

Farmakonomer er ikke den eneste faggruppe der er kommet mere i spil med gode resultater til følge. Samtaler om kost tager diætister sig af, og når patienter skal lejres og flyttes, er det fysioterapeuter og ergoterapeuter, der står klar.

Det er opgaver, der har med kernefagligheden at gøre hos de forskellige faggrupper. Og selvfølgelig gør det en forskel.

Ergo- og fysioterapeuternes indsats betyder eksempelvis, at indlæggelserne er forkortet: Når fagfolkene er inde over patienternes bevægelse og mobilisering, så vedligeholder patienterne deres funktionsniveau eller funktionstabet minimeres.

Udover at frigøre sygeplejerskerne til sygeplejeopgaver, bliver de enkelte opgaver med andre ord løftet med mere faglighed. Begejstringen var også stor hos en af de interviewede patienter, der synes det var rart, at de forskellige eksperter er lige ved hånden – for det betyder, at der ikke skal en ekstra tidsbestilling til, men at løsninger kan igangsættes nu og her.


Løsning for fremtidens sundhedsvæsen
En ting er den midlertidige brandslukning i forhold til at løse de akutte problemer i sundhedsvæsenet. Noget andet er de mere langsigtede løsninger. For Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk, er det oplagt, at en del af løsningen i arbejdet med at skabe et mere robust sundhedsvæsen er at udnytte de mange forskellige fagligheder bedre.

Farmakonom Pernille Rochat var lige så klar i sin udmelding sidst i indslaget fra den medicinske afdeling på Horsens sygehus:

 - Om der mangler sygeplejersker eller ej, så giver det stadig mening, at vi stod her.

 

Flere sygehuse er i gang med at løse rekrutteringsproblemerne på lignende måder.

COLOURBOX35115484
Stockfoto af ung kvinde i medicinrum

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning