Fokus på social ulighed i sundhed – og medicin

Landet over kan farmakonomer hver dag se eksempler på, hvordan social ulighed også betyder ulighed i sundhed – og ulighed i medicin. Farmakonomforeningen er med i alliance, der vil gøre noget ved den ulighed.

Hænder I Cirkel

For Farmakonomforeningen er det en vigtig målsætning, at bekæmpe social ulighed i sundhed. Valget skal ganske enkelt ikke stå mellem eksempelvis mad og husleje eller medicin. Uligheden påvirker alt fra børns opvækstvilkår til borgernes muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Alliance mod Ulighed i Sundhed

I efteråret 2020 gik Farmakonomforeningen ind i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, og onsdag den 14. april var der online partnerskabsmøde, hvor over 80 deltagere blev klogere på forskellige aspekter af, hvordan social ulighed skaber ulighed i sundhed.

Et af perspektiverne blev præsenteret af Kjeld Møller Pedersen, professor på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Han fortalte helt aktuelt om, hvordan uligheden er blevet sat under et forstørrelsesglas af corona.

- Vi ved, at covid-19 ikke kender forskel på rig eller fattig og på status i samfundet. Men noget tyder på, at der er forskel på, hvordan man klarer sig, og noget peger på, at de mest udsatte i samfundet bliver hårdere ramt.

Der er med andre ord både ulighed i, hvem der bliver syge og ulighed i sygdomsforløb.

Se nogle af hans pointer her

 

Flere deltagere pegede på, at vi under corona også har set, hvordan restriktionerne rammer forskelligt, på baggrund af faktorer som hvor man bor, og hvor man arbejder. Ét eksempel er, at skolebørn i områder med høj smitte er hjemsendt til hjemmeskole i længere tid end børn, der bor i områder med lav smitte. Det har konsekvenser.

Direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, fortalte i sit oplæg, at en undersøgelse blandt modtagere af Mødrehjælpens julehjælp har haft betydning for organisationens strategi. Undersøgelsen gjorde det nemlig tydeligt, at rigtig mange af de sociale problemer, modtagerne lever med, bunder i sundhedsproblemer. For at løfte de borgere, er det simpelthen nødvendigt at gøre noget ved deres sundhed.


Stærkt partnerskab og fortsat fokus

Som partner står Farmakonomforeningen sammen med en lang række stærke organisationer og sammenslutninger som blandt andre Dansk Sygeplejeråd, KL, Danske Regioner, Danske Patienter, FOA, Apotekerforeningen og 3F. I alt er der nu næsten 60 alliancepartnere og sammen vil alliancepartnerne sætte social ulighed i sundhed på dagsordenen. Farmakonomforeningens fokus er naturligt nok at synliggøre udfordringerne med social ulighed i medicin.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning