Forhandlinger på privat apotek skudt i gang

Hvordan skal arbejdslivets rammer være for farmakonomer på privat apotek? Hvordan sikrer man en sektor med spændende opgaver og ordentlige arbejdsvilkår - og en fornuftig økonomi? Det er den kabale med både modstridende og sammenfaldende interesser, forhandlerne har sat sig ned for at få til at gå op.

Udveksling Af Krav På Privat Apotek Marts 2021
Forhandlingsdelegationen gør klar til onlinemøde om krav til overenskomsten på privat apotek

Farmakonomforeningen repræsenterer  alle farmakonomerne og farmakonomeleverne på landets apoteker, mens det for arbejdsgiversiden er Danmarks Apotekerforening, der forhandler på vegne af apotekerne. Tirsdag den  2. marts blev der holdt det første forhandlingsmøde. Her har de to forhandlingsdelegationer præsenteret hinanden for de krav de hver især har med til forhandlingsbordet – krav som de håber at få opfyldt på den ene eller anden måde.

En samlet sektor

Overordnet set møder forhandlerne op med et fælles mål: nemlig en velfungerende apotekssektor. Netop dette så Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk afspejlet i det indledende møde:

- Det forløb rigtig godt, og der var en god stemning. På et overordnet plan er vi også enige om mange af de udfordringer, der er. Det er et godt udgangspunkt, lyder det fra Ann-Mari Grønbæk.

Hun fortsætter:

 - Vi har også hver især rejst krav inden for nogle af de samme områder. Det gælder blandt andet lokal løn, arbejdstid og tillidsrepræsentanter.

Kunsten er så at få de forskellige krav til at blive samlet i en overenskomst, hvor begge parter føler de får noget, samtidig med at de kan se sig selv og deres behov i det færdige resultat. Og det er dét de to forhandlingsdelegationer hver især prøver at få til at gå op på en måde, hvor deres medlemmers interesser samtidig bliver varetaget.

Corona sætter også dagsordenen ved forhandlingerne

Årets forhandlinger bærer som alt andet også præg af corona. Så da forhandlingsdelegationerne fra henholdsvis Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening satte sig til rette, foregik det mod sædvane ved hvert deres forhandlingsbord. Normalt sidder forhandlerne over for hinanden, men i år er det foreløbig via opkoblinger og skærme, at delegationerne mødes. Det betød også at enkelte af Farmakonomforeningens forhandlere sad for sig selv, men da alle deltagerne efterhånden er rutinerede deltagere i onlinemøder er det en situation alle er blevet vænnet til.

Mange erfaringer med ved bordet

Der er mange med, når der bliver forhandlet overenskomst. Det er nemlig vigtigt, at man er mange om at tænke tanker og komme med løsninger, når den store kabale skal lægges. Når der bliver ændret ét sted, så har det nemlig konsekvenser andre steder. Fra Farmakonomforeningen består forhandlingsdelegationen både af medlemsvalgte politikere og af ansatte i foreningens sekretariat. Det betyder, at dine interesser fra politisk hold bliver varetaget af foreningens formand Ann-Mari Grønbæk og medlemmer af foreningens hovedbestyrelse Mai Kristensen Lind (Region Hovedstaden, Hørsholm Apotek) og Annemette Chemnitz Eilers (Region Nordjylland, Vejgaard Apotek). Fra sekretariatet bliver forhandlingerne varetaget af afdelingschef for rådgivning og forhandling Mette Guldberg, chefkonsulent Louise Brasen og juridisk konsulent Ida Bjørner.

Forhandlinger planlagt til slutningen af marts

Det er aldrig til at sige hvordan forhandlinger forløber. Som udgangspunkt er der planlagt forhandlinger hver uge frem til slutningen af marts. Under alle omstændigheder vil der ske det, når et resultat ligger klar, at det vil blive sendt til afstemning blandt medlemmerne. Det ligger også fast at overenskomsten træder i kraft pr. 1. april 2021 – ligegyldigt hvornår den ligger færdigvedtaget.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning