Lad din faglighed gøre en forskel!

Det er vigtigt, at bringe sin faglighed i spil. Faktisk er det så vigtigt, at det er en bærende værdi på Hospitalsapoteket Region Midtjylland i Herning, hvor Farmakonomforeningens formandskab var på besøg medio september.

Formandskabets Besøg På Herning Hospitalsapotek Tankegangen 2021

Farmakonomforeningens formandskab benytter et genåbnet Danmark til at besøge en række farmakonom-arbejdspladser i efteråret. Fredag den 17. september stod den derfor på spændende besøg på Hospitalsapoteket Region Midtjylland i Herning.


Morgenbriefing og snak om uddannelse og autorisation
Her mødtes formand Ann-Mari Grønbæk og næstformand Tina van der Klein med både medarbejdere og ledelse. De var blandt andet med til morgenbriefing, hvor alle faggrupper - farmaceuter, farmakonomer og laboranter - var samlet.

På dagsordenen var derudover den kommende professionsbachelor-uddannelse og autorisation. Dertil kom en generel drøftelse af arbejdet som farmakonom på apoteket. Personalet fortalte om mange spændende opgaver, og om den store forskel farmaceuter og farmakonomer gør for medicinsikkerheden.

- Der er ingen tvivl om, at medarbejderne er glade for deres arbejde og føler, at de møder anerkendelse for deres kompetencer, fortæller Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk.

Træd frem
Formandskabet blev også introduceret til begrebet ”at træde frem”. For på hospitalsapoteket bliver der arbejdet bevidst med kulturen på arbejdspladsen. Træd frem er derfor formuleret som en konkret værdi: ”Træd frem. Vi blander os, når vores kompetencer kan skabe værdi.” At træde frem betyder i den sammenhæng, at man som medarbejder skal træde frem med sin faglighed og gøre opmærksom på, hvad man ved og kan bidrage med. For ellers sker der ingen ændringer.

- Det var tydeligt, at farmakonomerne på hospitalsapoteket er gode til at træde frem, og de kan hjælpe og ændre med at forandre tingene til det bedre, fortæller Ann-Mari Grønbæk - tydeligt stolt over de dygtige farmakonomer.

Glæden bliver ikke mindre af, der fremover sandsynligvis vil blive ansat flere farmakonomer på hospitalsapoteket.

Tina van der Klein og Ann-Mari Grønbæk takker for det meget positive og inspirerende besøg og ser frem til at besøge en række farmakonomer på andre arbejdspladser rundt omkring i landet den kommende tid.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning