Overenskomsten for de regionaltansatte er i hus

Lønstigninger, bedre rammer for senioraftaler, fokus på psykisk arbejdsmiljø og tryghed, samt et øget erfaringstillæg. Det er nogle af resultaterne efter en lang periode med mange forhandlinger, hvor overenskomsten for farmakonomer ansat på det regionale område er faldet på plads.

OK21 Logo Smal

Lønstigninger og løft af lige- og lavtløn

Indledningsvist blev de generelle forhandlinger afsluttet lørdag morgen med det resultat, at man fik sikret en regulering af lønnen på 5,02% over en treårig periode. Der blev dertil aftalt, at der skulle udmøntes en pulje til organisationsforhandlinger, samt midler til lige- og lavtlønsområdet.

Ud over dette blev der på det generelle område aftalt, at man skulle forbedre rammerne for senioraftaler, man skulle styrke arbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø og man skulle skabe en tryghedspulje, på linje med den man kender fra det kommunale område.

Fokus på sorgorlov

Gennem den seneste tid har der ligeledes været fokus på sorgorlov, og man har ved denne overenskomstforhandling ligeledes forlænget den periode en forælder, der mister sit barn, kan få orlov med løn fra 14 til 26 uger.

Hårde forhandlinger om organisationsmidlerne

Fra søndag eftermiddag til mandag formiddag forhandlede Sundhedskartellet, med Grete Christensen, formand for DSR, i spidsen, så igen med regionerne. Denne gang var det de organisationsmidler, der var til rådighed, som skulle fordeles, og nu er de sidste punktummer sat.

Udmøntningen af disse midler endte med en forhøjelse af erfaringstillægget med kr. 3.650 årligt. Det træder i kraft pr. 1. april 2022 og er den største enkeltstående forhøjelse siden overenskomstforhandlingerne i 2008, OK08. Farmakonomforeningens formand Ann-Mari Grønbæk er tilfreds med udmøntningen af organisationsmidlerne og siger:

- Vi gik efter at få hævet det erfaringstillæg, vi har, da det er den bedste måde at sikre flest mulige af vores medlemmer på det regionale område.

Samtidig understreger Ann-Mari Grønbæk:

- Vi forsøgte også at gå med på at løfte de lavestlønnede ledere, men dette var der ikke vilje til at gøre på arbejdsgiversiden.

I stedet er det aftalt, at man i perioden skal analysere og drøfte lederområdet, med henblik på at se hvordan lederlønnen kan tilpasses både for farmakonomledere og for de øvrige ledere på Sundhedskartellets område. Fra Farmakonomforeningens side er der hermed lagt et fundament, der muliggør, at vi næste gang kan få flere argumenter for et lønløft for lederne.


Hvad får du ud af det?

Helt konkret så får en farmakonom med en gennemsnitsløn på 28.000 kr. om måneden lidt mere end 1.400 kr. mere i lønposen om måneden, når vi når frem til slutningen af overenskomstperioden. Tager man forhøjelsen af erfaringstillægget med, så vil dette betyde, at farmakonomer med mere end 10 års erfaring, der har en gennemsnitsløn på 28.000 kr., får ca. 1.700 kr. mere om måneden, når vi når til slutningen af overenskomstperioden.


Urafstemning om resultatet

I løbet af den kommende tid vil Farmakonomforeningens hovedbestyrelse tage stilling til forliget og efterfølgende sende det til urafstemning, hvis de kan anbefale medlemmerne at stemme for resultatet. Formand for Farmakonomforeningen Ann-Mari Grønbæk siger i den forbindelse:

- Det har været et langt og sejt forløb, der nu er ved at være slut. Jeg er bestemt ikke utilfreds med resultatet. Trods det, at det er forhandlet oven på en økonomisk krise, så er vi endt med et resultat, hvor vi både sikrer reallønnen for farmakonomerne og samtidig også har formået at få udbygget reallønnen en smule.


De næste forhandlinger

I den kommende tid vil Sundhedskartellet afslutte de kommunale forhandlinger og efterfølgende vil Farmakonomforeningen tage hul på forhandlingerne for farmakonomerne på privat apotek sammen med Danmarks Apotekerforening.  


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning