Vinterpakke til hospitalerne

Regeringen har afsat 1 milliard kroner til at hjælpe de hårdt pressede hospitaler. Midlerne gives som en ”coronavinterpakke” rettet mod ansatte på hospitalerne.

Sent i går aftes stod finansminister Nicolai Wammen klar foran de blitzende kameraer for at fortælle, at regeringen sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er blevet enige om en coronavinterpakke til de pressede sygehuse.

Vinterpakken giver hospitalerne 1 mia. kr. til ekstra, midlertidige lønmidler. Saltvandsindsprøjtningen skal sikre fastholdelsen af de nuværende medarbejdere, men også at hospitalerne får nemmere ved at rekruttere til de mange ubesatte stillinger.

Farmakonomforeningens formand, Ann-Mari Grønbæk, byder vinterpakken velkommen;

- Personalet på hospitalerne, herunder farmakonomerne, går en vinter i møde, hvor der forventes et stort pres, og der er en grænse for, hvor længe personalet kan blive ved i den situation, vi er i nu, med underbemanding. Derfor er jeg rigtig glad for, at man nu politisk er blevet enige om at give de regionalt ansatte en ekstra pose penge, som kan være med til at holde hospitalerne oven vande den kommende tid, hvor pandemien skaber ekstra pres.

For Ann-Mari Grønbæk er det positivt, at vinterpakken er rettet mod alle sygehusansatte, herunder farmakonomerne:

- Det er virkelig positivt, at vinterpakken er rettet mod alle personalegrupper. Uden en indsats fra alle - fx læger, radiografer, farmaceuter, farmakonomer, sygeplejersker, sosuer, laboranter og bioanalytikere bukker hospitalerne under for presset.

Regioner skal i arbejdstøjet

Regeringen og støttepartierne har besluttet, at det er de enkelte regioner, der skal aftale mere specifikt med personalegrupperne, hvordan midlerne skal fordeles. Ann-Mari Grønbæk uddyber;

- Udgangspunktet er, at midlerne skal bruges til midlertidige tillæg, som kan sikre, at vi kommer godt igennem vintermånederne. Jeg håber, at vi får sikret en nogenlunde ens prioritering i alle regioner, så personalegrupperne ikke oplever alt for store forskelle, ligesom at det er mit håb, at alle sygehusansatte, herunder farmakonomerne, oplever at få del i midlerne.

Presset er alle steder

Vinterpakken er vigtig - og er en brandslukning for at sikre fastholdelse af sygehuspersonalet over vinteren. Men ud over det akutte, er det nødvendigt at tænke mere langsigtet. Midlertidige midler kan hjælpe sygehusvæsenet lige nu og her, men løser ikke udfordringerne på lang sigt.

 Derfor skal politikerne ikke tage hænderne i lommen, selvom vinterpakken er på plads;

- Jeg oplever, at farmakonomer alle steder i sundhedsvæsenet er presset. Der løbes for stærkt rigtig mange steder, og det problem kan vi kun løse, hvis der bliver lavet en langsigtet plan for, hvordan vi får et robust sundhedsvæsen, hvor man som ansat har rimelige vilkår og en løn, der er ens arbejde værd. Et skridt på vejen er lønstrukturkomiteen, som vil se på ligeløn – men der er simpelthen også brug for, at politikerne ikke bliver ved med at love reformer, men faktisk laver dem, afslutter Ann-Mari Grønbæk.

Farmakonomforeningen vil orientere medlemmer på det regionale område løbende, når der sker afklaring omkring fordeling af midlerne.

Michala Til Web

Q&A om vinterpakken

Hvad sker der nu?

Det er uklart, hvordan den reelle fordeling bliver. Regionerne skal i arbejdstøjet og skal aftale fordelingen af midler med alle relevante organisationer. Du kan læse mere om aftalen her

Kan de ekstra midler påvirke aftalte lønstigninger i overenskomstperioden?

Nej – det er aftalt, at midlerne ikke kommer til at påvirke reguleringsordningen. Reguleringsordningen sikrer, at lønstigninger på det private område og det offentlige område følges ad og har en indvirkning på de overenskomstfastsatte lønstigninger. Hvis de ekstra tildelte midler blev ”talt med” ville det sandsynligvis påvirke de overenskomstfastsatte stigninger negativt.

Hvor lang tid gælder tillæggene?

Der står i aftalen, at midlerne skal sikre, at hospitalerne kommer igennem vinteren – hvornår de specifikt slutter, vides ikke endnu.

Hvornår får jeg mere at vide?

Du vil enten få mere at vide centralt fra Farmakonomforeningen eller din TR.

Vinterpakke Til Nyhed

Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning