Det er et puslespil – men medarbejderne har en hverdag og et privatliv, der skal hænge sammen

Hvordan ser det ud fra ’den anden side af bordet’, når en farmakonom går på barsel – og ønsker at lægge en plan for deres tilbagevenden på arbejdspladsen? Det har vi spurgt Kim van Heesch Hergot, farmakonom og souschef på Løve Apotek Nykøbing Falster om.

Billede Af Kim Beskåret Til Web

Farmakonom Kim van Heesch Hergot har været souschef på Løve Apotek Nykøbing F. siden 2013 og har derfor haft en del farmakonomer forbi sig for at tale om barselsafvikling og aftaler for tilbagevenden til apoteket. Der er typisk to til tre medarbejdere om året, som går på barsel på apoteket. 2022 har derfor indtil videre været lidt speciel, da Løve Apotek Nykøbing F. for første gang i mange år kun har én medarbejder på barsel pt.
Hun har også oplevet en udvikling i forhold til medarbejdernes ønsker til barsel – og set i bakspejlet kunne hun måske også godt have tænkt sig at afvikle sin egen orlov med tvillinger anderledes, end hun gjorde tilbage i 2014.
Hun mener, at skiftet skete omkring 2016. Fra det tidspunkt begyndte medarbejderne i stadig stigende grad at ønske en ’alternativ’ tilbagevenden efter afholdt barsel, så de fik en mere fleksibel og familievenlig arbejdsuge i den første tid med mindre børn. Der er undervejs afprøvet flere modeller, hvoraf nogle har fungeret bedre end andre i praksis.

Værdifuldt med fridag
Apoteket i Nykøbing F. oplever i disse år oftest, at når farmakonomer vender tilbage fra barsel, så har de gemt afholdelse af en række barselsuger, som de i en efterfølgende periode afholder som hele barselsdage – altså fridage fra arbejdet.
- Vi prøver at opfylde folks ønsker bedst muligt. Det er vigtigt, at vi som arbejdsgiver ikke glemmer, at medarbejderne har en hverdag og et privatliv, som skal kunne hænge sammen. Pludselig kører hamsterhjulet med små børn, der skal afleveres og hentes, ligesom der skal laves aftensmad og lignende gøremål. Det kan derfor være meget værdifuldt med en ugentlig fridag for de her medarbejdere, fortæller Kim van Heesch Hergot.
Hun fortæller, at apoteket vægter arbejdsglæde rigtigt højt, selv om det også kræver mere af apoteket at få det hele til at gå op. Det ser de dog ikke som en udfordring – men blot en mulighed for at imødekomme medarbejdernes store ønske.

Folk skal kunne lide at være her, og derfor har vi også meget fokus på trivsel. Hvis de søger til en anden sektor, så er det acceptabelt for os, da vi har stor respekt for, at vores medarbejdere søger udvikling og nye udfordringer indenfor deres fag. Men vi vil meget gerne undgå, at de søger til et andet privatapotek i nærheden

Kim van Heesch Hergot Farmakonom og souschef

- Det bliver et større puslespil, og valgene, vi træffer, kan have nogle andre konsekvenser. Det kan for eksempel kræve en vikar på lønbudgettet for at få det til at hænge sammen, ligesom det øvrige personale skal afvige fra stamskemaet. Men det er valg, som vi træffer, fordi vi her kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes hverdag, siger Kim van Heesch Hergot.

Ville gerne have valgt anderledes
Kim erkender, at hun godt kunne have tænkt sig selv at have haft en mere fleksibel tilbagevenden, da hun havde været på orlov med sine tvillinger i 2014. Det var dog ikke noget, der var fokus på dengang, hvor hun holdt et års orlov og så vendte tilbage på fuldtid. Som man nu engang gjorde dengang.
- Jeg kigger på de nybagte mødre og bliver vildt misundelig. Jeg gad godt have valgt sådan selv. Jeg kan se, at de kommer lidt tidligere tilbage på arbejdet og får input og mødes med kollegerne – samtidig med at de får det til at hænge sammen derhjemme på grund af kortere dage eller ugentlige fridage. Det giver en anden arbejdsglæde, end hvis man siger: God orlov. Vi ses om 12 måneder – hvor du starter med dit gamle skema, siger Kim.
Hun fastslår, at det er, mens børnene er små, at man har brug for de ekstra fridage. Hendes tvillinger er nu syv år, men de har ikke travlt med at være sammen med deres mor i fritiden. Det løb er ved at være kørt, konstaterer hun med et lakonisk smil.

Nødvendig for fastholdelse
Det er med andre ord, mens medarbejderne har små børn, at de har brug for et fleksibelt arbejdsliv. Det er nødvendigt for at fastholde dem i en tid, hvor de fleste apoteker mangler farmakonomer. Ansøgningerne kommer ikke væltende, når der slås en stilling op. Derfor bør arbejdspladsen tage højde for, at medarbejderne har et behov for at tilpasse sig arbejdslivet. Og dér håber Kim, at de står stærkt på Løve Apotek Nykøbing F.
- Folk skal kunne lide at være her, og derfor har vi også meget fokus på trivsel. Hvis de søger til en anden sektor, så er det acceptabelt for os, da vi har stor respekt for, at vores medarbejdere søger udvikling og nye udfordringer indenfor deres fag. Men vi vil meget gerne undgå, at de søger til et andet privatapotek i nærheden, og hvis det skulle ske, er det for mig et pejlemærke i forhold til, at vi skal vi se på, hvad vi eventuelt gør forkert. Det er dog heldigvis ikke noget vi oplever lige nu, konstaterer Kim van Heesch Hergot.
Hun tilføjer, at den nyligt offentliggjorte VIVE-undersøgelse af arbejdsmiljøet på privat apotek gav hende ondt i maven på apotekernes vegne, når hun så de generelle tal for sektoren. Men når det gælder vilkårene for medarbejdere, der vender tilbage fra barsel, så er det et område, som hun og apoteket konkret kan agere på – og hun er meget bevidst om, at det er vigtigt for fastholdelsen.

Hensyn til småbørnsforældre
På apoteket kan de fleste medarbejdere med småbørn hente børn en til to gange om ugen, hvis de ønsker det. Det er et mål, som apoteket stræber hårdt efter at kunne opfylde. Hun medgiver dog, at når først medarbejderne har vænnet sig til kortere dage, så kan det være svært for dem at skulle gå tilbage til længere vagter igen.
Som souschef oplever hun ikke, at kollegerne beklager sig over, at der tages visse hensyn til småbørnsforældrene. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at skemaplanlægningen bliver mere kompliceret, jo flere der har mindre børn.
- Hvis der opstår et akut behov for at hente, fordi partneren arbejder langt væk, eller der sker andre uforudsete ting - så forsøger vi altid at løse det, så medarbejderen kan gå tidligere for at hente sit barn, fortæller hun.
Kim fortæller, at hvis de blot lægger en plan i god tid for medarbejderens barselsafvikling og tilbagevenden, så lykkes det praktisk talt altid at få planen til at gå op for apoteket og medarbejderen. Mange medarbejdere kommer tilbage, før der er gået et år af barslen. Til gengæld har flere af dem ugentlige fridage nok til flere år, fordi de f.eks. har holdt afkortet orlov for et eller flere børn.

Hurtigt i omdrejninger igen
I forhold til at være opdateret på fagligheden efter en barsel, så har Kim van Heesch Hergot heller ikke oplevet de store udfordringer.
- Der kan være nye lægemidler eller serier, som medarbejderen skal introduceres til. Så kører vi måske en lille introduktion for dem. Men vi laver kun noget ekstra, hvis de selv påpeger, at de har et lille hul, som skal udfyldes, fortæller hun.

Far på barsel
Og så er der lige det med mænd på barsel. Som souschef på et apotek oplever Kim, at det i allerhøjeste grad har været hendes kvindelige medarbejdere, som har holdt størstedelen af - eller i mange tilfælde - hele barslen. Det kommer de nye barselsregler fra 2. august 2022 i sagens natur (nok) til at ændre på. Så bliver det spændende at se, om vi også på apoteket begynder at få vores medarbejdere tidligere tilbage fra orlov end hidtil, lyder det fra Kim van Heesch Hergot.

 

Læs interviewet med Ida der er gået på barsel


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning