Kom med på Vagns medicinrejse

Når en ældre borger skal fra hospitalet og tilbage i eget hjem eller fra eget hjem til plejehjem, så er der ofte udfordringer med medicinen. På KL’s Ældrekonference blev der sat fokus på ældre medborgeres medicinrejse ved hjælp af den fiktive pensionist Vagn, der undervejs fik hjælp fra tre kommunale farmakonomer.

Vagns Medicinrejse 2 Opslag Med Tekst Og Overskrift

Der stod de så. Tre seje farmakonomer og en afdelingssygeplejerske i Odense en tirsdag eftermiddag i september. Klar til at tale foran knap 70 tilhørere på en session på KL’s ældrekonference 2022 under temaet ”Tværfaglighed – en del af løsningen på ældreområdets medicinudfordringer”. I flere måneder op til konferencen havde Farmakonomforeningen lavet et stort benarbejde. Det der startede som et forslag fra foreningen til KL ”om ikke kommunernes medicinudfordringer på ældreområdet var et oplagt emne for en session?” til at stå for at arrangere netop den session. Fagforeningen faciliterede sessionen og sørgede for at alle kom til orde. Undervejs fortalte Christina Hartmeyer, Helsingør rehabiliterings- og ældrecenter, Betina Jessen, fra hjemmeplejen i Aabenraa Kommune, Pernille Hvass, der arbejder på plejehjem i Tårnby Kommune og afdelingssygeplejerske Dorte Bartholdy fra Helsingør Kommune om hvordan Vagns medicinrejse gennem systemet foregår, og ikke mindst hvilke hurdler der er ved sektorovergangene.

Skal rettes op på Vagns situation
Det er muligt, at tegneseriefiguren ”Vagn” er fiktiv, men hans skæbne ligner noget, mange farmakonomer støder på i deres arbejdsliv. En ældre herre, hvor medicinlisten er lang som et liv, og hvor der ikke er blevet ryddet op og renset ud i den i lang tid, når han pludselig falder og må indlægges. Og siden kommer på ortopædkirurgisk afdeling og rehabiliteringscenter.
- Da Vagn kommer til os på rehabiliteringscenteret, har han en alenlang medicinliste med. Jeg bemærker blandt andet, at der står Pantoloc mod mavesår. Det blev udskrevet i 2017 – og der har ikke været indløst recepter siden 2017. Han får også antibiotika mod urinvejsinfektion – som der ikke er sat slutdato på. Det oplever vi desværre ofte, når borgerne kommer til os. Vagn har derfor nogle ting, som jeg skal have rettet op på – for at medicinen afspejler hans aktuelle situation, fortæller Christina Hartmeyer.

Samtale viser problemerne
Siden kommer Vagn hjem igen, hvor han skal have sygepleje. Her møder Betina Jessen ham. Til daglig arbejder hun tæt sammen med 55 sygeplejersker.

Da hun kommer til hjemmet, ved hun ikke, hvad Vagn fejler. Hun har ikke fået en omsorgsliste, så hun taler med Vagn, hans kone og datteren, som er meget engageret i farens velbefindende. Betina Jessen finder ud af, at Vagn bl.a. har KOL. Fra sin tid på privat apotek kender Betina til TPI og kan derfor bistå med, hvordan Vagn skal tage sin astmamedicin korrekt.

Vagns Kone

Hun kan også observere, at Vagn er glad for rødvin, snaps og øl – og nyder en sukkermad til morgenmaden. Upåagtet at han har diabetes 2. Vagn følger tydeligvis ikke de gode råd fra sundhedspersonalet og tager ikke den foreskrevne medicin. Og hans kone er ved at blive udredt for demens og tager også medicin. Så hun er en begrænset hjælp. Betina gør, hvad hun kan for at få styr på Vagns medicinsituation.

Vagns sidste rejse
Desværre går det ned ad bakke. Vagns kone dør, og Vagn kommer på plejehjem. Hans datter involverer sig ikke så meget mere. På plejehjemmet er Pernille Hvass. Normalt får hun lavet en overskuelig medicinliste, når der kommer nye borgere, for det er ikke dem alle, der lige har mødt en Betina. Alt bliver inddelt i farver og kasser. Man er jo nu engang farmakonom. Hun ser på, hvad der ikke spiller sammen af medicin og konstaterer, at der er nogle ’håbløse interaktioner’.

- Jeg får ryddet op i Vagn og de andre beboeres lister. For at sikre, at de får en højere livskvalitet mod afslutningen på et langt liv. Jeg går derfor ind og vurderer hvert enkelt præparat, som de får, forklarer Pernille Hvass.

Hun viser med fotos de imponerede tilhørere, hvordan et medicinskab kan holdes rent, overskueligt og afspejle ordinationerne i FMK (Fælles Medicinkort). Derudover underviser hun bl.a. plejepersonalet i at dosere.

Livskvaliteten højnes
En stor del af tilhørerne arbejder selv med medicin til daglig – og flere nikker genkendende til de forskellige episoder og til forløbet, som Vagn kommer ud for i den sidste del af sit liv. Undervejs i de mange overgange formår farmakonomerne at få ryddet op i Vagns alenlange medicinlister og unødvendige medicin.

Tilhørerne kommer fra mange forskellige kommuner, styrelser, fagforeninger, uddannelsesinstitutioner mv. Og ud over at vise interesse i den tværfaglighed, som de kommunale farmakonomer indgår i hver dag, så kunne tilhørerne også gå derfra med input til, hvordan farmakonomer som specialister i medicin kan styrke medicinsikkerheden. I dette tilfælde for de ældre borgere, så livskvaliteten højnes i livets efterår.

Medicineksperterne er derude
Fra Farmakonomforeningens side er der også stor tilfredshed med, hvordan sessionen gik. Næstformand i Farmakonomforeningen, Tina van der Klein, der samtidig er formand for de offentligt ansatte farmakonomer fortæller:
- KL’s Ældrekonference er et sted, hvor folk, der sidder og tager beslutninger på ældreområdet i kommunerne, kommer. Så helt overordnet er det jo et vigtigt sted at få talt om medicinudfordringerne i overgangene.

Som samfund skal vi være rustet til årene, der venter, med flere ældre der har flere sygdomme og lever længere – og hvor der er færre hænder til at pleje dem

Tina van der Klein Næstformand for Farmakonomforeningen

Hun fortsætter:

- Samtidig er eksemplet med Vagn en levende måde at vise, hvordan opgaven kan løftes i kommunalt regi og gennem tværfagligt samarbejde, så sygeplejersker og sosu’er kan få frigjort ressourcer, utilsigtede hændelser med medicin kan reduceres kraftigt, ligesom borgerne som nævnt kan få færre typer af medicin – og mere ud af et langt liv.

Der bliver nemlig brug for at finde løsninger, understreger hun.

-  Som samfund skal vi være rustet til årene, der venter, med flere ældre der har flere sygdomme og lever længere – og hvor der er færre hænder til at pleje dem, slutter Tina van der Klein.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning