Regionalt ansatte farmakonomer kan nu søge midler til udviklings- og forskningsprojekter

Nu har du som regionalt ansat farmakonom igen chancen for at søge midler, hvis du vil lave et udviklings- eller forskningsprojekt

Udviklings Og Forskningspuljen

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. februar 2023 søge midler i Udviklings- og Forskningspuljen.

Om puljen

Danske Regioner og Sundhedskartellet, som Farmakonomforeningen forhandler overenskomst igennem, har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021 oprettet en udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne.

Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt.

Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

  • Sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb
  • Digitalisering og teknologi.

Du kan finde yderligere information om temaerne her:

Vurdering af ansøgninger

Puljen kan søges af medarbejdere og ledere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde på alle regionale arbejdspladser – dvs. at du fx godt kan søge midler sammen med fx sygeplejersker og bioanalytikere, som også er medlem af Sundhedskartellet.

Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrkelse af videndeling.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 400.000 kr. bliver derfor prioriteret.

Hvornår og hvordan kan der søges?

Ansøgningsfristen er 1. februar 2023.  

Du søger via  efond, hvor du kan sende din ansøgning afsted.

Det er også her, du finder vejledning til ansøgningsskemaet.

Yderligere spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Mette Langager, Sundhedskartellet, Mel@dsr.dk tlf. 4045 8846 eller Dorthe Bentzen, Danske Regioner, dortb@regioner.dk, tlf. 21647546


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning