VIVE-undersøgelsen: Arbejdslivet presser farmakonomer med børn

Farmakonomer med børn er pressede i deres arbejdsliv på privat apotek. Det viser undersøgelsen om farmakonomers psykiske arbejdsmiljø, som analyseinstituttet VIVE offentliggjorde tidligere på året.

Arbejdsplan

For mange farmakonomer kan det være svært at få skemaer, ledelsens forventninger til fleksibilitet og familielivet med børn til at gå op i en højere enhed.

Balancen mellem arbejdsliv og familieliv er svær for mange farmakonomer. Men det er ifølge VIVE-rapporten et kendt fænomen.

- Konflikter mellem arbejdsliv og familieliv er et kendt fænomen, og mange analyser har igennem årene vist, at det stadig primært er kvinder, der oplever konflikterne mellem arbejdsliv og familieliv [..], og at det særligt er kvinder med pasningskrævende børn, der oplever konflikter [..], hedder det i rapporten.

Analyseinstituttet VIVE peger dog på, at der på mange af de kvindedominerede fagområder er skæve arbejdstider, men at det som udgangspunkt ikke behøver være en udfordring – for det kan løses med forudsigelighed og indflydelse på arbejdstiden.

Skæve arbejdstider behøver derfor ikke være et problem, hvis man ved, hvornår man skal på arbejde, hvornår man har fri, og at man selv har medbestemmelse i forhold til dette.

Uforudsigeligheden koster for hele familien
Og det er netop her, at farmakonomerne adskiller sig fra den gennemsnitlige lønmodtager. For de oplever i højere grad konflikter mellem arbejdsliv og familieliv. Farmakonomerne fortæller nemlig i VIVE-undersøgelsen, at den manglende forudsigelighed omkring arbejdstiden er svær at håndtere, når man har børn.

”Små børn er uforeneligt med at arbejde på apotek”. Sådan siger en af de interviewede farmakonomer, der har bidraget til undersøgelsen.

Men hvad skyldes dette? I undersøgelsen peger farmakonomerne på, at der sker for mange ændringer af skemaet, og at det er svært at få byttet vagter eller få fri. Og det har en kæmpe konsekvens både for farmakonomen, men også for resten af farmakonomens familie. For hvis man fx havde regnet med at skulle hente sit barn, men skal arbejde over – hvem skal så hente?

Når en farmakonom fx har sygt barn, kommer man i en træls situation, hvor man ved, at ens kolleger har svært ved at få det til at hænge sammen i ens fravær.

Og en farmakonom peger i undersøgelsen på, at hun ikke har tid til at tage barns første sygedag. Hun har svært ved at efterkomme den forventning til fleksibilitet, som chefen efterspørger.

Balancen bliver sværere og sværere
Farmakonomerne oplever, at det bliver sværere og sværere at opretholde balancen mellem privatliv og arbejdsliv. Flere konflikter opstår, fordi apotekernes åbningstider er blevet længere, og uforudsigeligheden i arbejdstiden er steget.

Uforudsigeligheden i forhold til arbejdstiden stiller store krav til farmakonomernes ægtefæller. Og en farmakonom peger i undersøgelsen på, at hun føler, at hendes mand dagligt skal tilpasse sig hendes uforudsigelige skema, og det vil være svært at få det til at hænge sammen derhjemme, hvis han ikke havde fleksibilitet i sit arbejde.

Der er brug for indflydelse
Det er også svært at få indflydelse på arbejdstidsplanlægningen, og dermed også svært at få taget hensyn til de mange aktiviteter, men også vigtige dage, som børnefamilier har. Fx afhentning og aflevering af børn eller børnenes første skoledag.

En af grundene er ifølge interviewpersonerne apotekernes åbningstider, som går udover daginstitutionernes åbningstider. Det er dog et vilkår i sektoren, som farmakonomerne godt er klar over.

Farmakonomerne bør have indflydelse på arbejdstiden, så man fx kan hente eller aflevere nogle dage. Det er dog – nogle steder – svært at imødekomme.

En af de interviewede farmakonomer peger på, at farmakonomer efterlader sektoren, når de får børn.

- Tidlig fri i vores system er kl. 16, og det kan være umuligt at nå at hente børn, så dybest set er arbejdet som farmakonom ikke for småbørnsforældre. Det er svært at fastholde de unge, og det kan jeg godt forstå, for det er nærmest umuligt at skulle hente og bringe børn med vores job, lyder det fra én af de adspurgte i aldersgruppen 30-39 år.

Det skal være muligt at arbejde som farmakonom på privat apotek hele livet – og selvfølgelig også, hvis man har børn.

Farmakonomforeningen har fremsendt en række løsningsforslag til Danmarks Apotekerforening, som kan styrke arbejdsmiljøet - herunder også sikre forudsigelighed og indflydelse på arbejdstiden.

Stress og børn

Cirka 45 procent af de farmakonomer, der har deltaget i VIVEs-undersøgelse om farmakonomers psykiske arbejdsmiljø på privat apotek, har børn.

Hvis man sammenligner farmakonomernes oplevelse af stress med, om de har børn, så scorer farmakonomer med hjemmeboende børn lidt højere på stressskalaen end farmakonomer, der ikke har hjemmeboende børn.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning