Ny overenskomst for kommunalt ansatte sikrer reallønsfremgang!

Der er aftalt ny overenskomst med KL i dag. Her er nogle af de vigtigste resultater.

Ramme på 8,8 procent: Den økonomiske ramme er på 8,8 pct. Det betyder, at de kommunalt ansatte er sikret en reallønsfremgang i de to år, hvor overenskomsten løber.

Lønstigning fra 1. april: Allerede 1. april vil der komme en mærkbar lønstigning, da 4 pct af den økonomiske ramme bliver udmøntet der. 

Ny og bedre reguleringsordning: Som på statens område er der aftalt en sikring af at lønnen, så den følger med de private lønninger i form af en forbedret reguleringsordning.

Bedre forhold til tillidsrepræsentanterne: Forliget indeholder også forbedringer af tillidsrepræsentanternes mulighed for at udføre deres arbejde.

Bedre barsel: Der er aftalt ekstra lønnet barsel til fædre og medmødre.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at det er lykkedes at få udmøntet så stor en del allerede her
i 2024, så farmakonomernes hurtigt kan mærke at de får flere penge mellem hænderne.
Jeg er også rigtig godt tilfreds med, at der vil blive mulighed for at opspare noget ferie og
optjent overarbejde, så man kan holde noget samlet frihed på et tidspunkt, hvor man har
behov for det, siger Ann-Mari Grønbæk.


Der er også afsat midler til de såkaldte organisationsforhandlinger. Der kan man aftale noget, der kun gælder for den enkelte organisation. De forhandlinger skal efter planen foregå i uge 9.


- Om det udtaler Ann-Mari Grønbæk: Nu ser jeg rigtig meget frem til organisationsforhandlingerne, hvor vi skal forhandle om det kommer lige præcisfarmakonomerne til gode, altså løn eller vilkår ud over det fælles forlig der er præsenteret
i dag.


Først når alle organisationer har afsluttet deres forhandlinger, vil forliget blive sendt til afstemning blandt medlemmerne.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail til: raadgivning@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning