Organisation

Farmakonomforeningen er en lille, fleksibel organisation, hvor der ikke er langt fra den politiske ledelse til medlemmerne.

Kongres 2019

Kongressen

Den øverste myndighed i Farmakonomforeningen er kongressen. De delegerede mødes hvert fjerde år, og kongressen beslutter blandt andet foreningens vedtægter. Kongressen finder sted næste gang i 2020.

Kongressen
Møde

Sektion og regioner

Foreningen er på landsplan inddelt i fem regioner og tre landsdækkende sektioner for henholdsvis de offentligt ansatte, ansatte i industrien og elever. Færøerne har deres egen kreds.

Regioner & sektioner