Kredsbestyrelser

Farmakonomforeningen er lokalt opdelt i fem kredse, som følger myndighedernes regionale opdeling. Som medlem hører du til den kreds, hvor din arbejdspladsen ligger. Hvis du ikke har et arbejde, hører du hjemme i den kreds, hvor du bor.

Medlemmerne i Farmakonomforeningen er organiseret i fem kredse, der dækker hele Danmark. Kredsene er det lokalt fællesskab for alle farmakonomer knyttet til kredsen. 

Kredsen ledes af en kredsformand og en kredsbestyrelse, som er ansvarlig for det faglige, lokale og arbejdspladsrelaterede arbejde i forhold til kredsens medlemmer. 

Farmakonomeleverne har sin egen bestyrelse. Den kan du læse mere om her.  

Hvis du er ansat på Færøerne, er du medlem af Kreds Færøerne.

Generalforsamlinger

Kredsbestyrelsesmedlemmer vælges på en generalforsamling, som afholdes hvert andet år. Kredsformanden vælges for en 4-årig periode forud for generalforsamlingen i kredsen. Læs mere her.


Emneord