Definition af ledere

Hvorvidt man er leder, kan for nogle være let at svare på, mens det for andre kan være vanskeligt.

Hvornår er man leder? Er man ansat på et sygehus apotek på lederoverenskomsten, så er det ganske klart. Men er man privat ansat med særligt ansvar for en del af driften og noget af personalet, men uden ansvar for MUS-samtaler, så kan det være mere vanskeligt.

Formålet med definitionen er, at du som leder er i stand til at se hvilke opgaver det er, der definerer din rolle som leder. Dette kan du bruge til at skærpe dit syn på din egen rolle blandt kolleger og position i din organisation.

 • Farmakonomforeningens definition af ledere er:
  • Farmakonomlederen har et særligt ledelsesmæssigt ansvar og med dette ansvar ret til at tilrettelægge arbejdet for andre på arbejdspladsen.
  • Farmakonomlederen har medansvar for den faglige udvikling af arbejdspladsen eller dele heraf.
  • Farmakonomlederen kan have ansvar for økonomien indenfor sit ansvarsområde og/eller være inddraget i økonomiske beslutninger sammen med den øvrige ledelse.
  • Farmakonomlederen medvirker til at ansætte og afskedige medarbejdere sammen med den øvrige ledelse.

   

  Denne definition er ikke en tjekliste, hvor man skal opfylde alle kriterier, men en definition i, hvilken du kan spejle dig som leder.


Emneord