Lederforum

Få inspiration og redskaber til din lederrolle når Farmakonomforeningen holder Lederforum.

Lederforum er et tilbagevendende arrangement, som Farmakonomforeningen afholder for alle ledermedlemmer.

På Lederforum forsøger vi at give hinanden og dig inspiration til dit arbejde som leder og klæde dig på i forhold til din lederrolle. På seneste lederforum satte vi fokus på netværksdannelse og på ledelse af og i forandring.

Har du en god ide til, hvad Lederforum skal handle om næste gang, så send en mail til sekretariatet på ff@farmakonom.dk


Emneord