Vi prøver lige igen!

I februar 2020 efterlyste vi interesserede til foreningens nye (og gamle) udvalg – og nåede også at få nogle ansøgere. Så kom corona, og det hele blev sat lidt på pause. – Nu sætter vi ansøgningsprocessen i gang igen, for jeg er sikker på, at der er mange flere interesserede ildsjæle derude, og at tilslutningen til foreningens interne udvalg kan blive endnu bedre, lyder det fra formand Christina Durinck.

Logo Til Facebook

Har du bud på farmakonomernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen? Har du idéer til at skabe bedre arbejdsmiljø for farmakonomer? Eller har du lyst til at være med til at sikre, at kommunikationen rammer rent ind hos medlemmerne? Så meld dig til et af foreningens interne udvalg. Der er brug for helt almindelige medlemmer.

De medlemmer, som tidligere har meldt sig til udvalgene, skal ikke søge igen. De vil indgå i den nye  ansøgningsrunde.

Der er brug for dig

Det kan godt være, at du aldrig har siddet i et udvalg, en bestyrelse eller har været tillidsrepræsentant. Men der er brug for dig.

Når det kommer til at kende den sundhedspolitiske virkelighed, til hverdagen i medicinalproduktionen, til at være i frontlinjen bag skranken, til at arbejde med inspektion og overvågning af lægemidler eller til at løfte medicinhåndteringen i det offentlige, så er landets farmakonomer nemlig Farmakonomforeningens eksperter.

Og farmakonomernes viden og erfaringer er vigtige for at bære både fag og forening godt ind i fremtiden.

Fagforeninger er fællesskaber, og derfor er det også vigtigt, at mange forskellige erfaringer kommer i spil.

– Udvalgene skal afspejle farmakonomerne. Dels de forskellige arbejdsområder og arbejdslivserfaringer, men også gerne geografiske forskelle, lyder det fra Farmakonomforeningens formand Christina Durinck, som håber på, at mange interesserede ildsjæle vil melde sig til udvalgene.

– Helt overordnet handler det om, at vi skal ud så bredt som muligt, så vi i hovedbestyrelsen kan blive klogere på, hvad farmakonomer laver, og hvordan de tænker og handler på alle arbejdsområder – og på den måde hjælpe os til at træffe de rigtige beslutninger, fortsætter hun.

– Derfor er de vigtigste kvalifikationer for et udvalgsmedlem, at du er farmakonom, er engageret og har lyst til at arbejde og udvikle dit fag, siger hun.

Helt overordnet handler det om, at vi skal ud så bredt som muligt, så vi i hovedbestyrelsen kan blive klogere på, hvad farmakonomer laver, og hvordan de tænker og handler på alle arbejdsområder – og på den måde hjælpe os til at træffe de rigtige beslutninger

Christina Durinck Formand for Farmakonomforeningen

De nye (og gamle) udvalg

Farmakonomforeningens udvalg skal arbejde med forslag til handlinger på området med udgangspunkt i den strategi, foreningens repræsentantskab vedtog sidste år. Der skal udpeges medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget og Kommunikationsudvalget, som er udvalg, som fortsætter som hidtil, samt til Organisationsudvalget og Sundhedspolitisk udvalg, som er nye udvalg.

Forhandlingsudvalget for det offentlige og Forhandlingsudvalget for privat apotek er også nye udvalg. De er udelukkende for tillidsrepræsentanter – og er allerede i proces for at nå at komme i gang, inden forhandlingerne starter i efteråret.

Mødefrekvens

Alle udvalgene vil bestå af 5-6 medlemmer, og udvalgene kommer til at holde møder 2-3 gange om året. I nogle af udvalgene vil medlemmerne også engang imellem blive bedt om at komme med skriftlige indspark eller korte kommentarer pr. mail.

 

Du kan læse udvalgenes fulde kommissorier her

 

Sådan kommer du med

Er du interesseret i at komme med i et udvalg? Så skriv et par ord om, hvorfor det lige er dig, vi skal vælge og angiv, hvilket udvalg du ønsker at engagere dig i. Send en mail til ff@farmakonom.dk senest 15. september 2020.

Hvis der melder sig flere interesserede til udvalgene, end der er behov for, vil Farmakonomforeningens hovedbestyrelse sammensætte udvalgene ud fra en vurdering af de interesseredes profil, erfaringer og arbejdsområde samt overvejelser om geografi.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning