Aftalerne er på plads på det kommunale område

Tidligt lørdag morgen den 26. februar lykkedes det Sundhedskartellet og Farmakonomforeningen at blive enige med de kommunale arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening, KL, om en den endelige aftale for de næste 3 år.

OK21 Kommuner

Aftalen indeholder generelle lønstigninger på 5,02% i perioden og en konkret forhøjelse af erfaringstillægget med ca. 2.800 årligt. Det betyder at hvis en farmakonom i dag har 28.500 kr. i løn om måneden så vil vedkommende ved udgangen af overenskomsten have lidt mere en 30.000 kr.  

- Vi ser hele tiden flere og flere farmakonomer i kommunerne, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi kan få udbygget den lønmodel, vi har, således at vi også der, kan få nogle gode løn og ansættelsesvilkår for vores medlemmer.

Ann-Mari Grønbæk Formand, Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen i mål med målsætning

Samlet set var det Farmakonomforeningens målsætning af få hævet lønnen og med en forhøjelse af erfaringstillægget, som man får med 4 års erfaring, vil det komme stort set alle de kommunalt ansatte farmakonomer til gode.

Formanden for Farmakonomforeningen, Ann-Mari Grønbæk er også glad for resultatet og tilføjer:

- Vi ser hele tiden flere og flere farmakonomer i kommunerne, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi kan få udbygget den lønmodel, vi har, således at vi også der, kan få nogle gode løn og ansættelsesvilkår for vores medlemmer.

Ann-Mari Grønbæk tilføjer:

 - For mig betyder det også noget, at vi kan se, at reallønnen stiger i perioden. Det Økonomiske Råds vurdering er, at prisudviklingen i perioden vil være 3,98%, så med en regulering på 5,02% er dette ligeledes sikret.

Det kommunale område har siden Farmakonomforeningens fik overenskomst med KL været en stærkt voksende gruppe. Den er endnu ikke stor – men den bliver større for hver måned, der går, og der er pt. ca. 31 farmakonomer ansat i kommunerne.


De samlede resultater i kommunerne

Samlet set har Farmakonomforeningen og Sundhedskartellet fået den samme ramme som det øvrige arbejdsmarked. Det betyder, at der vil være en regulering af lønnen over de næste tre år på 5,02% og som beskrevet en forhøjelse af erfaringstillægget. Dette forhøjes pr. 1. april 2022.

Ud over dette vil der være en forhøjelse af tillæg for sent varsel af overarbejde, fra 27,91 kr. til 37,91 kr. Dertil kommer, at der er lavet nyt tillæg for inddragelse af søgnehelligdag med kortere varsel end 14 dage. Dette med 450 kr.  

Derudover vil der være et fornyet fokus på seniorer med henblik på at fastholde disse på arbejdsmarkedet, og der er indgået aftale om at fortsætte tryghedspuljen, der betyder, at man kan få tilskud til kompetenceudvikling, hvis man bliver afskediget på baggrund af budgetbesparelser.

 

Den videre proces

I de kommende dage vil forligene på hele det offentlige område blive gennemgået, hvorefter de vil blive fremlagt til godkendelse af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse. Efter en godkendelse fra Hovedbestyrelsen, vil resultaterne blive sendt til afstemning blandt de berørte medlemmer på de tre offentlige områder.

 

Læs om resultaterne på det statslige og det regionale område.

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning