Din arbejdsgiver kan nu pålægge dig at fremvise et gyldigt coronapas

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, som gør det muligt for din arbejdsgiver at forlange, at du fremviser et gyldigt coronapas for at få adgang til arbejdspladsen, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Med loven får virksomhederne også mulighed for at kræve, at ansatte bliver testet for corona og oplyser testens resultat. Virksomhederne skal dog sagligt kunne begrunde, at en test er nødvendig for at begrænse smittespredning med corona. Ansatte med coronapas vil som udgangspunkt kunne undgå at blive testet for corona.

Loven skal hjælpe med til at skabe større tryghed på arbejdspladserne og sørge for at give virksomhederne mulighed for at mindske risiko for spredning af coronasmitte blandt de ansatte og tab af omsætning.

Hvad er et coronapas?

Der er Beskæftigelsesministeriet, der bestemmer hvad der skal forstås ved et gyldigt coronapas. Derfor er det også nødvendig løbende at holde øje med, hvilke krav der stilles til et coronapas, hvis det skal være gyldigt.

De nuværende forhold som giver adgang til et gyldigt coronapas er:

  • Vaccination mod COVID-19
  • Negativ test
  • Tidligere smittet (immunitet)

Du kan nærmere  om de gældende regler og betingelser for gyldige coronapas her:
https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/generelt-om-coronapas

Du kan fremvise dit coronapas enten via appen Coronapas eller du kan udprinte dit cornapas.
Du kan læse mere om coronpas-appen her:
https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/coronapas-appen 

 

Din arbejdsgiver skal gøre dig opmærksom på at der indføres krav om coronapas

Din arbejdsgiver skal skriftligt informere om, at der indføres et krav om coronapas samt en begrundelse for hvorfor det er nødvendigt med kravet Det vil være tilstrækkeligt med en henvisning til, at corona er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det bør også fremgå hvilken medarbejdergruppe kravet vedrører ligesom der også bør være angivet, hvor ofte der kræves forevisning af coronapas.

Test skal så vidt muligt gennemføres inden for sædvanlig arbejdstid

Hvis du bliver pålagt at tage en test eller du som led i at kunne leve op til arbejdsgiverens krav om forevisning af gyldigt coronapas, er nødt til at få foretaget en test mod COVID-19, er det arbejdsgiver, som skal afholde de udgifter forbundet hermed. Test skal forsøges placeret inden for arbejdstiden og hvis dette ikke kan lade sige gøre, skal du kompenseres økonomisk for den tid du bruger på at tage testen og for de rimelige udgifter du har haft i forbindelse med gennemførslen af den pålagt test.

Test der gennemføres på arbejdspladsen

Hvis du er utryg ved, at din arbejdsgiver eller en af dine kollegaer gennemfører testen, har du ret til at blive testet uden for arbejdspladsen. Det er dog en forudsætning at formålet med testen ikke forspildes.

Konsekvenser ved at nægte forevisning af coronapas eller gennemføre test

Såfremt du ikke efterlever din arbejdsgivers krav om forevisning af coronapas eller pålæg om test, og kravet i øvrigt er sagligt og i overensstemmelse med de gældende regler, kan det i sidste ende få ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Den korrekte og mulige ansættelsesretlige sanktion, vil altid være en konkret vurdering af sagens faktiske omstændigheder. Vi anbefaler derfor, at du kontakter sekretariatet med henblik for at få en konkret vurdering af dine specifikke forhold.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning