Stil op som kredsformand og få en nøglerolle i Farmakonomforeningen

Vil du have indflydelse? Så kan du nu melde dit kandidatur som kredsformand.

Kredsformandsvalg

OBS: FRISTEN FOR OPSTILLING ER OVERSKREDET. DU KAN DERFOR IKKE LÆNGERE STILLE OP TIL POSTEN.

Går du rundt med en spirende kredsformand i maven? Så er chancen der – der er nemlig nu åbnet op for, at du kan stille op som formand i din kreds.  Til kredsformandsvalget skal der vælges fem kredsformænd – en for hver af foreningens nye kredse; Kreds Syddanmark, Kreds Midtjylland, Kreds Nordjylland, Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden. Din kreds er samlingspunkt for alle farmakonomer i kredsen – uanset arbejdsplads.

Som kredsformand har du en nøglerolle i Farmakonomforeningen. Du leder en kredsbestyrelse, og samtidig er du også en del af foreningens hovedbestyrelse. Som medlem af hovedbestyrelsen er du med til at beslutte hvilken retning og hvilke initiativer, som skal sikre, at foreningen bliver en bedre forening for medlemmerne. Du er også helt med inde i maskinrummet under overenskomstforhandlinger og i de problematikker, der opstår i foreningens drift og hverdag.

Din forening har brug for dig – for vores eksistens afhænger af, at der er medlemmer, som har lyst til at være politisk aktive.

Læs mere om kredsformandsrollen på foreningens valgside her

Frister Kredsformandsvalg
Husk at melde dit kandidatur inden d. 15. august kl. 23:59. Hvis der er flere kandidater i en kreds, vil der være afstemning blandt kredsens medlemmer mellem d.18-30. august

Praktisk om opstilling

Kriterier for opstilling: Du skal være aktivt medlem af Farmakonomforeningen, og du skal være færdiguddannet. Du kan kun stille op i den kreds, som du tilhører. Du hører til den kreds, hvori din arbejdsplads geografisk er beliggende. Kredsene er geografisk opdelt efter myndighedernes regionale opdeling. Alle farmakonomer kan – uanset arbejdsplads og sektor – stille op.

Sådan foregår valget: Kredsformandsvalget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, som er knyttet til kredsen. Der er kun urafstemning, hvis der er mere en kandidat, som stiller op til en kredsformandspost i en specifik kreds. Man er derfor automatisk valgt, hvis man er den eneste kandidat til posten i en kreds.

Sådan stiller du op: Du skal udfylde opstillingssedlen og sende den sammen med et portrætfoto til foreningens sekretariat. På opstillingssedlen står der mere relevant praktisk information i forbindelse med valget.

Hent opstillingssedlen

Ved spørgsmål kontakt

Nicolai Robinson
Nicolai Robinson

Direktør

Dir.tlf: 2843 4217

nro@farmakonom.dk

Mette Lisbeth Johansen
Mette Lisbeth Johansen

Chefkonsulent - Organisation og Medlemsrelationer

Dir.tlf: 2393 4388

mlj@farmakonom.dk


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning