Medlemsdemokratiet lever: Kampvalg i tre kredse

Er du klar til at stemme? Hvis du hører til Farmakonomforeningens Kreds Hovedstaden, Kreds Midtjylland eller Kreds Syddanmark skal du sidde klar! Her skal der nemlig være kampvalg om de nye kredsformandsposter. I Kreds Sjællands og Kreds Nordjylland er to kandidater valgt direkte uden modkandidater.

Kredsinddeling

Det er valgtid i Farmakonomforeningen, og netop nu er der valg til kredsformandsposterne. Her skal der findes fem kredsformænd – en for hver af foreningens nye kredse; Kreds Syddanmark, Kreds Midtjylland, Kreds Nordjylland, Kreds Sjælland og Kreds Hovedstaden.


Kredsformandsvalg for første gang
Det er første gang, at der holdes valg til kredsformandsposterne. Kredsene erstatter nemlig foreningens nuværende opdeling af farmakonomer i regioner og sektioner. Som medlem hører du nu til den kreds, hvor din arbejdsplads ligger. Hvis du ikke har et arbejde, hører du hjemme i den kreds, hvor du bor.                      

Over sommeren har det været muligt for kandidater at melde deres kandidatur til den indflydelsesrige post som kredsformand. Opstillingsfristen er nu passeret, og hele 10 kandidater vil gerne være kredsformænd.  Det glæder foreningens formand;

- De nye fem kredsformænd får en nøglerolle i Farmakonomforeningen, fordi de skal lede den nye lokale kredsbestyrelse og samtidig er en del af foreningens hovedbestyrelse. Jeg må bare sige, at jeg er utrolig glad og beæret over, at så mange har lyst til at påtage sig hvervet, fortæller Ann-Mari Grønbæk, formand i Farmakonomforeningen.

Dea Friis Jensen og Annemette Chemnitz Eilers er nye kredsformænd i Kreds Sjælland og Kreds Nordjylland
I to kredse er de to kredsformænd allerede på plads. I Kreds Nordjylland er Annemette Chemnitz Eilers direkte valgt som kredsformand uden modkandidater. Annemette arbejder til dagligt på Vejgaard apotek og er nuværende formand i Region Nordjylland og sidder allerede i dag i foreningens hovedbestyrelse.

I Kreds Sjælland er Dea Friis Jensen også valgt som kredsformand uden modkandidat. Dea arbejder til daglig i Lolland Kommune i Team Sygepleje. Dea sidder også i hovedbestyrelsen i dag og har indtil nu været formand i Region Sjælland.

Jeg må bare sige, at jeg er utrolig glad og beæret over, at så mange har lyst til at påtage sig hvervet

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen

Kampvalg i Kreds Hovedstaden, Kreds Midtjylland og Kreds Syddanmark

I de tre resterende kredse skal der være kampvalg. Det vil sige, at der skal være urafstemning blandt medlemmerne af kredsen. Hvis du hører til en af de tre kredse, skal du derfor stemme om, hvem du gerne vil have skal stå i spidsen for din kreds.

Her er kandidaterne:

Kreds Syddanmark:

Kreds Midtjylland:

Kreds Hovedstaden:

Formanden glæder sig over kampvalg
Ann-Mari Grønbæk glæder sig over, at der skal være kampvalg i flere kredse;

- Kampvalg viser, at medlemsdemokratiet lever! Først og fremmest er det jo så fedt, at der er flere, der har lyst til at stille op. Samtidig skaber kampvalg politisk interesse og engagement blandt medlemmerne, fordi der vil være valgdebat med drøftelser om prioriteringer og retning for foreningen. Det er jeg jo som formand helt vild med.

Inden afstemningen begynder fredag d. 18. august kl. 12 bliver der offentliggjort en valgside for hver kreds på foreningens hjemmeside. Her vil du kunne læse om de kandidater, du kan stemme på, hvis du bor i en kreds, hvor der er valg. Og på foreningens facebookside kan du stille kandidaterne spørgsmål og deltage i valgdebatten.

Ann-Mari håber det bliver en god valgkamp;

- Kampvalgene skal være en god oplevelse for alle – derfor skal de selvfølgelig foregå i en god tone, så alle har lyst til at være med. Jeg vil gerne opfordre til at følge foreningens kodeks for god adfærd under valg. Og så har jeg kun en ting at sige til slut: Rigtig god valgkamp til de 8 kandidater, der skal i kampvalg!

Du kan læse mere om kredsformandsvalget og de andre valg i Farmakonomforeningen her.

Tilmeld dig medlemsaftenen i din kreds

Husk også at tilmelde dig medlemsaftenen og generalforsamlingen i din nye kreds. Her kan du også stille op i din kredsbestyrelse.

Læs mere og tilmeld dig her

Kampvalg viser, at medlemsdemokratiet lever! Først og fremmest er det jo så fedt, at der er flere, der har lyst til at stille op. Samtidig skaber kampvalg politisk interesse og engagement blandt medlemmerne, fordi der vil være valgdebat med drøftelser om prioriteringer og retning for foreningen. Det er jeg jo som formand helt vild med

Ann-Mari Grønbæk Formand for Farmakonomforeningen
 • Hvor kan jeg læse om kandidaterne i min kreds?

  Inden afstemningen begynder fredag d. 18. august kl. 12 bliver der offentliggjort en valgside for hver kreds her på foreningens hjemmeside. Her vil du kunne læse om de kandidater, du kan stemme på, hvis du bor i en kreds, hvor der er valg.

 • Hvorfor er der ikke kampvalg i Kreds Sjælland og Kreds Nordjylland?

  Kredsformandsvalget foregår ved urafstemning blandt medlemmerne, som er knyttet til kredsen. Der er kun urafstemning, hvis der er mere en kandidat, som stiller op til en kredsformandspost i en specifik kreds. Man er derfor automatisk valgt, hvis man er den eneste kandidat til posten i en kreds.

  Det er tilfældet i de to kredse. Her har der kun været én opstillet i hver kreds. Derfor skal du ikke stemme her.

 • Hvordan stemmer jeg?

  Du får en direkte mail fra foreningen med link til afstemningen. Afstemningen sker via programmet ”Enalyzer”.

 • Hvornår kan jeg stemme?

  Du kan stemme fra fredag d. 18. august kl. 12 – onsdag d. 30. august kl. 12. Du kan godt afgive din stemme og ændre dit valg senere i afstemningsperioden, hvis du vil. Det skal dog være inden deadline.

 • Kan jeg deltage i valgdebatten?

  Det kan du bestemt – foreningen vil dele information om valg i de enkelte kredse på foreningens Facebookside. Her vil vi så vidt muligt tagge kandidaterne, og du kan stille spørgsmål til dem i kommentarfeltet.

 • Hvilken kreds hører jeg til?

  Du hører til den kreds, som din arbejdsplads er geografisk beliggende i. Kredsene følger myndighedernes regionale opdeling.

 • Hvem kan stemme?

  Du kan stemme som aktivt medlem af foreningen. Du kan også stemme som elev. Passive medlemmer kan ikke stemme – fx hvis du er på pension eller arbejder udenfor faget.

 • Jeg har ikke modtaget noget link til afstemningen?
 • Hvorfor er der ikke valg til de frie pladser nu?

  Når valget til kredsformandsposterne og til kredsbestyrelserne er afsluttet i september, er der valg til de nye frie pladser i hovedbestyrelsen. Du kan læse mere om valget til de frie pladser i hovedbestyrelsen her.

God tone i valgkampen

I Farmakonomforeningen ønsker vi, at kampvalg foregår i en god tone, så alle har lyst til at være med. Derfor har vi lavet et kodeks for god adfærd under valg:

Når der er valg i Farmakonomforeningen, ønsker vi en god tone og en god debat – samtidig med at kandidaternes budskaber kommer tydeligt frem. Kandidaterne vil få samme tilbud om synliggørelse på foreningens hjemmeside, men kandidater er selvfølgelig også velkomne til at kommunikere på egne medier – fx via egen facebookprofil eller lignende.

Vi tragter efter, at valgkampen er præget af nysgerrighed og faglighed fremfor fx personlige angreb. For valgkampe i Farmakonomforeningen skal være en god oplevelse for alle. Derfor moderer vi også debatten på vores egne medier, så den overholder ovenstående retningslinjer.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning