Udvalg i Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen har nedsat en række interne udvalg for at kunne trække på den viden og de ressourcer, farmakonomerne har.

Udvalg i Farmakonomforeningen:

 • Arbejdsmiljøudvalget

  Udvalget har som overordnet formål at følge og drøfte arbejdsmiljøet på farmakonomernes forskellige arbejdspladser. Det omfatter privat apotek, det regionale område, staten, kommunerne, og industrien.

  Udvalget skal:

  • drøfte status på arbejdsmiljøet i de respektive sektorer
  • engagere medlemmer, TR og ledere i indsatserne for at forbedre medlemmernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • følge igangsatte initiativer, projekter og analyser på arbejdsmiljøområdet
  • komme med konkrete forslag til aktiviteter og indsatser, der kan understøtte arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø for medlemmerne
  • deltage i eksterne møder og repræsentere foreningen til arbejdsmiljømøder- og kongresser i FH


  Udvalgets medlemmer:

  Formænd: Åse Nissen, Tønder Løve Apotek, og Birte Bruun Madsen, Vilovet A/S, medlemmer af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse

  Susanne Normann, Vejle Kommune - Rehabiliteringen Vejle Midtby

  Charlotte Normann Kristensen, Frederikshavn Svane

  Adi Risvig Clausen, Fredericia Kommune

  Nadia Jahn, Amagerbro Apotek

   

  Kommissoriet for arbejdsmiljøudvalget

  CRECEA (rådgiver for arbejdsmiljøudvalget) 

  Læs mere om arbejdsmiljø.

 • Sundhedspolitisk udvalg

  Udvalget skal bidrage til, at foreningen har svar på, hvordan farmakonomer kan bidrage til at løse
  de udfordringer, der er i sundhedssektoren.

  Udvalget skal:

  • drøfte og bidrage til udviklingen af en vision for farmakonomernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen
  • løbende give sparring på politikpapirer
  • drøfte udkast til faglige og sundhedspolitiske oplæg
  • drøfte og følge foreningens uddannelsespolitiske arbejde
  • bidrage med cases og erfaringer fra hverdagen, som kan bruges i foreningens øvrige arbejde.

   

  Udvalgets medlemmer:

  Formænd: Annemette Chemnitz Eilers, Vejgaard Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse og Nynne Degnbol Engvang, Herning Løve Apotek

  Tina Herold-Schou, Lægemiddelteamet Region Syd

  Helene Lochmann Westergaard, Glostrup Apotek

  Iben Hvelplund Lenler-Eriksen, Kjellerup Apotek

  Nanna Fyllgraf Lorentzen, Vejgaard Apotek

  Maria Wiberg Hansen, Amagerbro Apotek

 • Praktikpladsankenævnet

  Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinjerne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

  Nævnet kan gribe ind i sager, hvor apotekere har overtrådt uddannelsesinstitutionen Pharmakons retningslinjer for, hvordan praktikperioden skal gennemføres.

  Hvis det sker, kan nævnet enten vælge at kritisere den pågældende apoteker eller opfordre Danmarks Apotekerforening til i en periode suspendere et tilskud, som er en del af apotekets økonomiske grundlag.

  Nævnets medlemmer:

  Formand Ann-Mari Grønbæk er Farmakonomforeningens repræsentant

  Apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, er Apotekerforeningens repræsentant

  Farmaceut Camilla Lauemøller, censorformand, Undervisningsministeriet.
   

  Statutter for praktikpladsankenævnet

   

 • Projektudvalget

  Projektudvalget fordeler udviklingspuljen, der giver støtte til udviklingsprojekter på privat apotek.

  Udviklingspuljen består af midler afsat i overenskomsten med Danmarks Apotekerforening. Det er derfor kun medlemmer på privat apotek, der kan søge Udviklingspuljen.

  Projektudvalget består af repræsentanter fra Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

  Medlemmer af projektudvalget:

  Fra Farmakonomforeningen:

  Ann-Mari Grønbæk - formand, Farmakonomforeningen

  Lene Dyhr - administrativ medarbejder, Farmakonomforeningen tlf. 4214 4807


  Fra Danmarks Apotekerforening:

  Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek

  Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening

 • Arrangementsudvalget

  Udvalget har som overordnet formål at planlægge faglige arrangementer. 

  Udvalget skal:

  • Planlægge to-tre virtuelle, faglige arrangementer for foreningens medlemmer hvert år
  • Planlægge et eller flere fysiske arrangementer hvert år, som går på tværs af den regionale opdeling.
  • Inddrage medlemmernes idéer og behov ift. valg af arrangementer
  • Sikre at der afholdes faglige arrangementer, som dækker alle medlemmers interesser og arbejdsområder.

  Udvalgets medlemmer:

  Ann-Mari Grønbæk, formand for Farmakonomforeningen
  Susanne Rode, Hillerød Krone Apotek
  Karina Werborg Olsen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland
  Nina Lumby Pinto Ferreira, Skovlunde Apotek


Emneord