Udvalg i Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen har nedsat en række interne udvalg for at kunne trække på den viden og de ressourcer, farmakonomerne har.

Udvalg i Farmakonomforeningen:

 • Forhandlingsudvalg - Privat Apotek

  Forhandlingsudvalget har som overordnet formål at fungere som sparringsforum for den politiske ledelse før og under overenskomstforhandlingerne på privat apotek. I perioderne mellem forhandlinger følger udvalget implementeringen af den gældende overenskomst.

  Udvalgets medlemmer:

  Pernille Aggergaard Sørensen, Næstved Løve Apotek

  Katrine Toft Gregersen, Ejby Apotek

  Bo Christensen, Marselisborg Apotek

  Lone Storm Petersen, Amagerbro Apotek

  Pernille F. Lauritsen, Køge Torvets Apotek

  Betina Larsen, Fredericia Løve Apotek

  Ann-Mari Grønbæk, formand i Farmakonomforeningen

  Annemette Chemnitz Eilers, Vejgaard Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse

  Mai Kristensen Lind, Hørsholm Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse

 • Forhandlingsudvalg - det offentlige

  Forhandlingsudvalget har som overordnet formål at fungere som sparringsforum for den politiske ledelse før og under overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. I perioderne mellem forhandlinger følger udvalget implementeringen af den gældende overenskomst.

   

  Udvalgets medlemmer:

  Betina Jessen, Aabenraa Kommune

  Mikkel Mørk Eriksen, Region Nordjyllands Sygehusapotek

  Karina Werborg Olsen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland

  Mette Bruhn Johansen, Sygehusapotek Fyn 

  Dorthe Bonne, Region Sjællands Sygehusapotek

  Liss Jørgensen, Region Hovedstadens Apotek

   

   

   

   

   

 • Arbejdsmiljøudvalget

  Udvalget har som overordnet formål at følge og drøfte arbejdsmiljøet på farmakonomernes forskellige arbejdspladser. Det omfatter privat apotek, det regionale område, staten, kommunerne, og industrien.

  Udvalget skal:

  • drøfte status på arbejdsmiljøet i de respektive sektorer
  • engagere medlemmer, TR og ledere i indsatserne for at forbedre medlemmernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • følge igangsatte initiativer, projekter og analyser på arbejdsmiljøområdet
  • komme med konkrete forslag til aktiviteter og indsatser, der kan understøtte arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø for medlemmerne
  • deltage i eksterne møder og repræsentere foreningen til arbejdsmiljømøder- og kongresser i FH


  Udvalgets medlemmer:

  Formænd: Åse Nissen, Tønder Løve Apotek, og Birte Bruun Madsen, Vilovet A/S, medlemmer af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse

  Tina K. M. L. Jensen, Sydvestjysk Sygehusapotek

  Susanne Normann, Vejle Kommune - Rehabiliteringen Vejle Midtby

  Charlotte Normann Kristensen, Frederikshavn Svane

  Adi Risvig Clausen, Fredericia Løve Apotek

  Nadia Jahn, Amagerbro Apotek

   

  Kommissoriet for arbejdsmiljøudvalget

  CRECEA (rådgiver for arbejdsmiljøudvalget) 

  Læs mere om arbejdsmiljø.

 • Sundhedspolitisk udvalg

  Udvalget skal bidrage til, at foreningen har svar på, hvordan farmakonomer kan bidrage til at løse
  de udfordringer, der er i sundhedssektoren.

  Udvalget skal:

  • drøfte og bidrage til udviklingen af en vision for farmakonomernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen
  • løbende give sparring på politikpapirer
  • drøfte udkast til faglige og sundhedspolitiske oplæg
  • drøfte og følge foreningens uddannelsespolitiske arbejde
  • bidrage med cases og erfaringer fra hverdagen, som kan bruges i foreningens øvrige arbejde.

   

  Udvalgets medlemmer:

  Formænd: Annemette Chemnitz Eilers, Vejgaard Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse og Nanna Fyllgraf Lorentzen, Vejgaard Apotek

  Trine Simonsen, Sygehusapotek Fyn

  Tina Herold-Schou, Lægemiddelteamet Region Syd

  Helene Lochmann Westergaard, Glostrup Apotek

  Iben Hvelplund Lenler-Eriksen, Kjellerup Apotek

  Nynne Degnbol Engvang, Herning Løve Apotek

  Maria Wiberg Hansen, Amagerbro Apotek

 • Praktikpladsankenævnet

  Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinjerne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

  Nævnet kan gribe ind i sager, hvor apotekere har overtrådt uddannelsesinstitutionen Pharmakons retningslinjer for, hvordan praktikperioden skal gennemføres.

  Hvis det sker, kan nævnet enten vælge at kritisere den pågældende apoteker eller opfordre Danmarks Apotekerforening til i en periode suspendere et tilskud, som er en del af apotekets økonomiske grundlag.

  Nævnets medlemmer:

  Formand Ann-Mari Grønbæk er Farmakonomforeningens repræsentant

  Apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, er Apotekerforeningens repræsentant

  Farmaceut Camilla Lauemøller, censorformand, Undervisningsministeriet.
   

  Statutter for praktikpladsankenævnet

   

 • Projektudvalget

  Projektudvalget fordeler udviklingspuljen, der giver støtte til udviklingsprojekter på privat apotek.

  Udviklingspuljen består af midler afsat i overenskomsten med Danmarks Apotekerforening. Det er derfor kun medlemmer på privat apotek, der kan søge Udviklingspuljen.

  Projektudvalget består af repræsentanter fra Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

  Medlemmer af projektudvalget:

  Fra Farmakonomforeningen:

  Ann-Mari Grønbæk - formand, Farmakonomforeningen

  Lene Dyhr - administrativ medarbejder, Farmakonomforeningen tlf. 4214 4807


  Fra Danmarks Apotekerforening:

  Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek

  Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening


Emneord