Udvalg i Farmakonomforeningen

Farmakonomforeningen har nedsat en række interne udvalg for at kunne trække på den viden og de ressourcer, farmakonomerne har.

Udvalg i Farmakonomforeningen:

 • Forhandlingsudvalg - Privat Apotek

  Forhandlingsudvalget har som overordnet formål at fungere som sparringsforum for den politiske ledelse før og under overenskomstforhandlingerne på privat apotek. I perioderne mellem forhandlinger følger udvalget implementeringen af den gældende overenskomst.

  Udvalgets medlemmer:

  • Pernille Aggergaard Sørensen, Næstved Løve Apotek
  • Katrine Toft Gregersen, Ejby Apotek
  • Bo Christensen, Marselisborg Apotek
  • Lone Storm Petersen, Amagerbro Apotek
  • Pernille F. Lauritsen, Køge Torvets Apotek
  • Betina Larsen, Fredericia Løve Apotek
  • Ann-Mari Grønbæk, Herning Løve Apotek, næstformand i Farmakonomforeningen og medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse
  • Annemette Chemnitz Eilers, Vejgaard Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse
  • Mai Kristensen Lind, Hørsholm Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse

   

 • Arbejdsmiljøudvalget

  Arbejdsmiljøudvalgets opgave er at holde sig orienteret om arbejdsmiljøforhold, som har betydning for foreningens medlemmer.

  Udvalget skal fremme den faglige aktivitet omkring arbejdsmiljøproblemer og påvirke de faktorer, der har betydning for farmakonomernes arbejdsmiljø.

  Arbejdsmiljøudvalget holder to-tre møder om året. Ved et eller to af dem deltager en repræsentant fra CRECEA Århus.

  Udvalgets medlemmer:

  • Formand: Åse Nissen, Tønder Løve Apotek, medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse
  • Betina Andersen, Østerbro Apotek/Øresunds Apotek
  • Annelise Raun, Takeda Pharma A/S
  • Susanne Normann, Apoteket Sygehus Lillebælt
  • Adi Risvig Clausen, Fredericia Løve Apotek
  • Anja Rosenkilde, Takeda Pharma A/S

   

  Kommissoriet for arbejdsmiljøudvalget

  CRECEA (rådgiver for arbejdsmiljøudvalget) 

  Læs mere om arbejdsmiljø.

 • Kommunikationsudvalget

  Udvalget skal bidrage til udvikling af Farmakonomforeningens samlede kommunikation.

  Kommunikationsudvalget skal bidrage til udviklingen og samtænkningen af Farmakonomforeningens samlede kommunikation samt forankre kommunikationen bredt i faget og foreningen. Arbejdet kan inddeles i to områder:

  • internt så medlemmerne orienteres bedst muligt
  • eksternt så farmakonomers faglighed og Farmakonomforeningens holdninger synliggøres.

   

  Udvalgets medlemmer:

  • Formand: Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen
  • Heidi Løth Andersen, Glostrup Apotek
  • Susanne Hoffmann, Randers Sønderbro Apotek
  • Stine Matthiesen, Vojens Apotek
  • Sekretær: Elsebeth Hagen, kommunikationskonsulent i Farmakonomforeningen. Tlf. 4051 4612

   

  Kommissorium for kommunikationsudvalget.

 • Praktikpladsankenævnet

  Praktikpladsankenævnet skal holde øje med, at apotekerne lever op til retningslinjerne for farmakonomuddannelsens praktikperiode.

  Nævnet kan gribe ind i sager, hvor apotekere har overtrådt uddannelsesinstitutionen Pharmakons retningslinjer for, hvordan praktikperioden skal gennemføres.

  Hvis det sker, kan nævnet enten vælge at kritisere den pågældende apoteker eller opfordre Danmarks Apotekerforening til i en periode suspendere et tilskud, som er en del af apotekets økonomiske grundlag.

  Nævnets medlemmer:

  • Formand Christina Durinck er Farmakonomforeningens repræsentant
  • Apoteker Per Wisbech, Svendborg Sct. Nicolai Apotek, er Apotekerforeningens repræsentant
  • Farmaceut Camilla Lauemøller, censorformand, Undervisningsministeriet.
    

  Statutter for praktikpladsankenævnet

   

 • Projektudvalget

  Projektudvalget fordeler udviklingspuljen, der giver støtte til udviklingsprojekter på privat apotek.

  Udviklingspuljen består af midler afsat i overenskomsten med Danmarks Apotekerforening. Det er derfor kun medlemmer på privat apotek, der kan søge Udviklingspuljen.

  Projektudvalget består af repræsentanter fra Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.

  Medlemmer af projektudvalget:

  Fra Farmakonomforeningen:

  • Ann-Mari Grønbæk - næstformand, Farmakonomforeningen
  • Ann Moon Raagaard - formandssekretær, Farmakonomforeningen tlf. 23 36 16 83


  Fra Danmarks Apotekerforening:

  • Jeanette Juul Rasmussen, Birkerød Apotek
  • Helle Jacobsgaard, Danmarks Apotekerforening
 • Uddannelsesudvalget

  Uddannelsesudvalget skal rådgive formandskab og hovedbestyrelse i spørgsmål om uddannelse, herunder i forbindelse med etablering af en professionsbacheloruddannelse og efteruddannelsestilbud.

  Kommissorie for indsatsområdet uddannelse

  Udvalgets medlemmer:

  • Formand: Ann-Mari Grønbæk, Herning Løve Apotek, næstformand i Farmakonomforeningen og medlem af Farmakonomforeningens hovedbestyrelse
  • Christina Durinck, formand i Farmakonomforeningen
  • Tina van der Klein, Region Hovedstadens Apotek, MLV
  • Susanne Storm Madsen, Sygehusapotek Region Nordjylland, Aalborg
  • Nikolaj Bøgeskov Schultz, Region Hovedstadens Apotek, Hvidovre
  • Tina Herold-Schou, Lægeklinikken Juliussensvej, Horsens
  • Birte Madsen, Vilovet
  • Ann Katrine Abildgaard, Haderslev Løve Apotek
  • Meryem Gercek, Sjællands Universitetshospital i Roskilde
  • Forough Faghih, Region Hovedstadens Apotek – Rigshospitalet
  • Majbritt Hvilsom, Skibby Apotek
  • Carina Myhre Sonn, Frederikssund Apotek
  • Tina Storgaard Andersen, Sønderbro Apotek og Region Hovedstadens Apotek
  • Marina Pavlova Kjems, Nærum Apotek
  • Stine Matthiesen, Vojens Apotek
  • Anne Lystrup Andersen, Region Hovedstadens Apotek
  • Tina Enghoff Christensen, Sygehusapotek Fyn
  • Trine Langaa Simonsen, Sygehusapotek Fyn

Emneord