Farmakonomforeningens Life Science netværk ((Lukket for ansøgninger)

Som farmakonom i LifeScience-sektoren er du nogle gange den eneste med din faglighed i din afdeling eller måske endda på din arbejdsplads. I dette netværk kan du sparre med andre farmakonomer, som også arbejder indenfor LifeScience om fx lønforhandling, efteruddannelse og hvordan du bruger dine farmakonomkompetencer i dit arbejde.

Novonordisk 2016. Foto Ty Stange

Har du lyst til at mødes og sparre med andre farmakonomer, der også arbejder indenfor Life Science? Så er dette netværk oplagt, og scenen er jeres – I er nemlig selv med til at beslutte, hvad I vil tale om på jeres netværksmøder.

Temaer for møderne kan fx være indenfor:

Karriere, faglig udvikling og lønforhandling: Jeres rolle på jeres arbejdsplads og hvordan jeres arbejdsliv har udviklet sig, I kan dele jeres erfaringer med hvilke efteruddannelsesmuligheder, og sekretariatet i Farmakonomforeningen hjælpe jer med redskaber til jeres næste lønforhandling eller til den næste udviklingssamtale, hvor du taler med chef om udviklingsmuligheder. Det kan også handle om, hvilke kompetencer du har som farmakonom, og hvordan de kommer i spil indenfor Life Science.

Faglige oplæg og workshops: Det kan også være faglige områder, som interesserer jer. Det kan fx være: Kliniske forsøg, medicinsk forskningsmetode, regulatoriske udfordringer, administrative arbejdsgange og meget andet.

I et netværk mødes I en mindre gruppe af farmakonomer til 4 netværksmøder, hvor I dykker ned i en fælles interesse med målet om at sparre og dele viden med hinanden – netværket er helt fortroligt, så det er et trygt sted at dele både succeshistorier og de udfordringer, der kan være i din hverdag – selvfølgelig med hensyn til, at der ikke deles fortrolige oplysninger om din virksomhed, som man ikke må dele med eksterne.

Hvad er et netværk? Læs mere om rammerne for Farmakonomforeningens netværk lige her.

 

 

Det er gratis at deltage i netværket som medlem af Farmakonomforeningen. Hvis du tilmelder dig netværket, forpligter du dig til at deltage i alle netværksmøderne og til at engagere dig – for et netværk bliver kun en succes, hvis deltagerne deltager i møderne, og der er opbakning til drøftelserne.

Møderne foregår virtuelt, så det er nemt at planlægge ift. din arbejdstid. Netværket er et gratis kompetencetilbud til dig – det eneste, som det kræver, er din tid.

Sådan overtaler du din leder

Når du skal tale med din chef om, hvorfor du skal være med i netværket og hvorfor netværket skal være en del af din arbejdstid, så kan du fx sige:

  • At netværket kan give dig input til, hvordan du kan få dine faglige kompetencer bedre i spil
  • At du får viden og sparring, som kan gøre dig mere kvalificeret ift. at spille ind med forslag og idéer i udviklingssamtaler
  • At der er mulighed for at netværksmøder kan have faglige temaer, som kan give dig viden og forståelse om produktion, regulative processer eller noget helt tredje.

Datoer og temaer for netværksmøderne

I netværket mødes I virtuelt fire gange, og på hvert møde er der et tema, temaet for første møde er dog besluttet, og her vil en af Farmakonomforeningens konsulenter holde et oplæg om lønforhandling.

De resterende temaer beslutter I sammen på første netværksmøde.

Der er 15 pladser i netværket.

Dato og tidspunkter for møder:

Møde 1: 13. marts kl. 8.00-9.30: Opstart & Lønforhandlinger

Møde 2: 5. april 8.00-9.30

Møde 3: 23.april 8.00-9.30

Møde 4: 23. maj 8.00-9.30

Hvis du tilmelder dig netværket, forpligter du dig til at deltage i alle netværksmøderne og til at engagere dig – for et netværk bliver kun en succes, hvis netværksdeltagerne kommer til møderne, og der er opbakning til drøftelserne.

Det første netværksmøde

Første netværksmøde er faciliteret af en konsulent fra Farmakonomforeningen. Her aftaler I, hvordan netværket arbejder sammen, samt hvilke emner og temaer, som I gerne vil drøfte på de næste 3 møder. Det første møde handler om lønforhandling.

Har du lyst til at være med til at planlægge det første møde sammen med foreningens sekretariat? Så hov fat i os - vi vil nemlig rigtig gerne have en tovholder på netværket, som kan hjælpe med at planlægge første møde.

Har du spørgsmål til netværket?

Tine Irming Blomhøj
Tine Irming Blomhøj

Konsulent - karriere og medlemsrelationer

Dir.tlf: 3318 9045

tib@farmakonom.dk

Mette Lisbeth Johansen
Mette Lisbeth Johansen

Chefkonsulent - Organisation og Medlemsrelationer

Dir.tlf: 2393 4388

mlj@farmakonom.dk


Emneord