Kurser og temadage for TR

Du kan her få et overblik over de kurser og temadage du kan deltage på som TR

TR-intro
Formålet med kurset er, at du som TR bliver bevidst om hvilke rettigheder og pligter, du har som TR.

Samarbejde
Formålet med kurset er, at du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du som TR kan indgå i et forpligtende samarbejde med dine kolleger og ledelse om udvikling af arbejdspladsen.

Forhandling
Formålet med kurset er, at du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du som TR forbereder og gennemfører en lokal forhandling, så begge parter får en oplevelse af at være vindere.

TR-undervisningsdage (øst/vest-dage) for apoteksansatte og industri
Tillidsrepræsentanter i både øst og vest Danmark får hver to undervisningsdage.

TR-undervisningsdag for offentlige TR
Der afholdes undervisningsdag for TR på det offentlige område i forbindelse med generalforsamlingen i den offentlige sektion.

Datoer, beskrivelser og tilmeldingslink finder du i kalenderen.


Emneord