Alt om valg af tillidsrepræsentanter i Farmakonomforeningen

Tillidsrepræsentanter er konfliktløsere, sparringspartnere og foreningens ambassadører på arbejdspladsen. Her får du fakta om valget, viden om rollen som tillidsrepræsentant - også om hvorfor det er vigtigt, at JERES arbejdsplads har en.

TR Billede

For at man på en arbejdsplads har ret til en tillidsrepræsentant, kræver det, at man har en overenskomst. Farmakonomerne i det offentlige er dækket af overenskomst, ligesom de er på privat apotek både i Danmark og på Færøerne og på enkelte industriarbejdspladser.

Valg af tillidsrepræsentant gælder for to år ad gangen. Det finder sted om efteråret i ulige år på alle foreningens overenskomstområder. Alle tillidsrepræsentanter er på valg - også selvom de er blevet valgt midt i perioden.

På arbejdspladser i det offentlige, i industrisektionen og på Færøerne foregår valget fra medio september. På privat apotek går valget i gang medio oktober.

Tillidsrepræsentanten er vigtig for både medarbejdere, chefer og arbejdsplads

Tillidsrepræsentanter er helt centrale for den måde, vi i Danmark har organiseret arbejdsmarkedet på, hvor lønmodtagerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer finder frem til løsninger gennem dialog og forhandlinger.

Som tillidsrepræsentant er man fagforeningens ambassadør på arbejdspladsen. Derfor er det selvfølgelig kun medlemmer af Farmakonomforeningen, der kan stemme om og stille op som tillidsrepræsentant for Farmakonomforeningen.

På privat apotek skal man have været ansat på apoteket i 12 måneder, for at kunne stille op. På det regionale område skal man have været ansat i seks måneder og i staten i ni måneder for at kunne blive tillidsrepræsentant. 

Det hedder en tillidsrepræsentant, men langt de fleste, der er det, eller som arbejder med tillidsrepræsentanter, siger som regel bare forkortelsen højt. Så i daglig tale hedder det mest bare TR

Sådan foregår valget

Et TR-valg skal være skriftligt og fortroligt. Alle medlemmer af Farmakonomforeningen har stemmeret, også farmakonomelever og ledere. Elever og ledende farmakonomer med personaleansvar kan dog ikke stille op. Farmakonomer, der ikke er medlemmer af Farmakonomforeningen, kan ikke stemme til valget.

Valget finder sted på et farmakonommøde, som jeres TR skal indkalde til. Har I ikke en TR nu, skal I selv indkalde til et møde - og valget kan godt foregå uden for den "almindelige" valgperiode.

Ved stemmelighed mellem kandidaterne, skal der foretages ny afstemning. Er der igen stemmelighed, skal der trækkes lod. Man kan godt blive genvalgt som tillidsrepræsentant. Men der skal altså stadig et valg til.

Husk at give besked om valg eller genvalg

Når du er valgt eller genvalgt som TR, skal du anmelde valget til Farmakonomforeningen. Det er først, når vi har fået anmeldelsen, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen træder i kraft og først der, du får adgang til vores kurser med videre.

Udfyld TR-blanketten


Emneord