Netværk for borgernære farmakonomer (Lukket for ansøgninger)

Er du helt tæt på borgerne/patienterne i hverdagen? Så er dette netværk noget for dig! Her er det fælles fokus arbejdet helt tæt på borgeren/patienten, og de udfordringer og muligheder der er knyttet til en hverdag med tæt patientkontakt. Måske du arbejder i en kommune, i en lægepraksis, på et hospitalsafsnit eller noget helt fjerde? Din arbejdsplads er ikke afgørende – det er i stedet det fælles fokus på at være farmakonom med tæt patientkontakt.

COLOURBOX30174755

Måske du arbejder i en kommune, i en lægepraksis, på et hospitalsafsnit eller noget helt fjerde? Din arbejdsplads er ikke afgørende – det er i stedet det fælles fokus på at være farmakonom med tæt patientkontakt. 

I netværket får du en mulighed for at dele viden, udfordringer erfaringer med andre farmakonomer, som også har tæt patientkontakt, det kan fx handle om: 

  • Hvordan fungere jeres arbejde med andre faggrupper – fx sygeplejersker og SOSU-assistenter. Hvad fungerer godt og hvor er udfordringerne?  
  • Vi ved, at det at have tæt patientkontakt i dagligdagen kan være psykisk givende og psykisk hårdt – I netværket kan I fx vælge af dele jeres erfaringer og redskaber ift. netop det. 
  • Nogle gange oplever du måske at have opgaver, der ikke ligger indenfor det klassiske farmakonomfelt. Det kan fx være at I har mange administrative opgaver eller give mad i forbindelse med administration af medicin eller fx har behandlingsopgaver som at dryppe øjne. I netværket kan I snakke om, hvor meget det fylder hos hver enkelt af jer og hvordan I håndterer det, hos jer. 
  • I forbindelse med udskrivningsnotater, er det ofte sygeplejersker der samtaler dokumentet, som bliver overleveret til sygeplejersker i kommunen. De har fokus på rigtig mange gode ting, men der kunne godt være fokus på medicin og medicinhåndtering. I netværket kan vi snakke om, hvordan vi kan spille en rolle her.  

Hvad er et netværk? Læs om rammerne for Farmakonomforeningens netværk lige her

Møderne foregår virtuelt, så det er nemt at planlægge ift. din arbejdstid. Netværket er et gratis kompetencetilbud til dig – det eneste, som det kræver, er din tid.

Sektorovergange er en faldgruppe, tænk hvis vi farmakonomer kan være dem der knækker nøden og finder redskaber til at mindske udfordringer igennem dette netværk – det kunne jeg rigtig godt tænke mig.”

Christina Lundgaard Farmakonom på Regions Hovedstadens apotek og tovholder i netværket

Sådan overtaler du din leder

Når du skal tale med din chef om, hvorfor du skal være med i netværket og hvorfor netværket skal være en del af din arbejdstid, så kan du fx sige:

Faglig opdatering og kompetenceudvikling – helt gratis: Deltagelsen i det faglige netværk for borgernære farmakonomer giver dig redskaber og inspiration til, hvordan du kan håndtere det tværfaglige arbejde med andre faggrupper og de mange forskellige typer opgaver, du skal løfte i din hverdag tæt på patienten.

Viden og inspiration: Gennem netværket får du viden om hvordan andre farmakonomer håndterer forskellige opgaver og arbejdsgange, hvilket kan gavne og inspirere dig og din arbejdsplads – måske kan I gøre noget smartere?

DATOER OG TEMAER FOR MØDERNE

I netværket mødes I virtuelt fire gange, og på hvert møde er der et tema. Temaet for første møde er fastsat. De resterende temaer beslutter I sammen på første netværksmøde.

Dato og tidspunkter for møder: 

 • Onsdag d. 6. marts kl. 13-14.30  
 • Onsdag d. 3. april kl. 13-14.30 
 • Onsdag d. 24. april kl. 13-14.30 
 • Onsdag d. 22. maj kl. 13-14.30 

Hvis du tilmelder dig netværket, forpligter du dig til at deltage i alle netværksmøderne og til at engagere dig – for et netværk bliver kun en succes, hvis netværksdeltagerne kommer til møderne, og der er opbakning til drøftelserne.

 

Det første netværksmøde

Første netværksmøde er faciliteret af en konsulent fra Farmakonomforeningen. Her aftaler I også, hvordan netværket arbejder sammen, samt hvilke emner og temaer knyttet til det borgernære farmakonomarbejde, som I gerne vil drøfte på de næste 3 møder. 

Derudover vil Christina starte en diskussion om, hvordan I som farmakonomer kan sikrer, at den nye viden der er om medicin og medicinhåndtering bliver grundigt overlevet, der hvor borgeren skal hen – fx i overgangen fra indlæggelse på sygehus til plejehjem eller til sit eget hjem.   


Emneord