Arbejdsgiver kan nu kræve ansatte testet for COVID-19, hvis det er sagligt begrundet

En lov, der netop er hastebehandlet og vedtaget, betyder, at arbejdsgivere fremover kan kræve, at ansatte Covid-19-testes og efterfølgende fortæller arbejdsgiveren om resultatet.

Covidtest Drivethru

Den nye lov, som blev vedtaget torsdag 19. november, betyder, at arbejdsgiver nu kan kræve, at ansatte testes for COVID-19. Den ansatte skal efterfølgende fortælle arbejdsgiveren om resultatet af testen. Hvis den ansatte nægter at lade sig teste eller ikke vil fortælle om resultatet, kan det i yderste konsekvens få betydning for ansættelsesforholdet.

Mål: at undgå smittespredning

Retten til at kræve test forudsætter, at kravet er "sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn." Det kunne eksempelvis være for at undgå at kollegaer eller borgere i risikogrupper bliver smittet.

Testen skal så vidt mulig foregå i arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt, skal arbejdsgiver betale for omkostningerne til test og kompensere for den anvendte testtid.

Farmakonomforeningen vil i den kommende tid opdatere vores FAQ om coronavirus, løn og ansættelse, så den også omhandler arbejdsgivers ret til at kræve, at man lader sig teste, og hvordan reglerne er for aflønning og refusion af eventuelle udgifter i den forbindelse.

Loven gælder til 1. juli 2021.

 

Læs den fulde lovtekst her

 


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning