Her er hvad du skal være opmærksom på, hvis din arbejdsgiver vil bruge billeder af dig

Måske bliver du smigret, hvis der skal tages billeder til offentliggørelse på jeres arbejdsplads, og dit ansigt pludselig er med i reklamerne. Måske bliver du irriteret? Men når man offentliggør billeder på nettet, i brochurer eller i den lokale avis så handler det faktisk om personoplysninger. Og du må godt sige nej. Læs her hvad du skal være opmærksom på.

Smilende Farmakonomer

Billeder er personoplysninger

Man må ikke uden videre tage billeder af folk og lægge dem på nettet eller putte dem i en reklamefolder. For billeder, hvor man er genkendelig er som udgangspunkt at regne for personoplysninger. Derfor gælder reglerne om behandling af personoplysninger, når billedet bliver offentliggjort. Så hvis din arbejdsgiver gerne vil lave reklame for jeres arbejdsplads, og gøre det genkendeligt ved at have dig og dine kolleger med på billeder, så skal de almindelige regler for databeskyttelse være overholdt.

Overordnet set er der to situationer, hvor andre lovligt kan offentliggøre et billede, hvor man kan se, at det er dig:

  • Hvis du har givet samtykke
  • Hvis en såkaldt ”interesseafvejning” taler for, at der kan ske offentliggørelse uden samtykke


Reglerne for samtykke

Ifølge Datatilsynet  kan billeder af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller offentlig myndighed normalt ikke offentliggøres uden samtykke. Farmakonomforeningen mener derfor at du som hovedregel skal give dit samtykke til at din arbejdsgiver offentliggør et billede, som du er med.


Reglerne om ”interesseafvejning”

Hvis du ikke aktivt har givet dit samtykke, så er der nogle forskellige elementer, der skal vurderes for at afgøre om din arbejdsgiver kan offentliggøre et billede af dig ud fra en interesseafvejning. Det skal indgå i afvejningen hvad formålet er med offentliggørelsen, hvor og hvorfor  billedet er blevet taget og i hvilken sammenhæng billedet indgår. Her betyder især karakteren af billedet meget. De personer der er på billedet, må ikke eksempelvis ikke føle sig udstillet, udnyttet eller krænket eksempelvis i forbindelse med markedsføring eller andre former for kommerciel aktivitet.


Oplysningspligt og ret til indsigelse

Hvis der bliver offentliggjort et billede af dig, har du ret til at blive informeret om det. I den forbindelse har du også ret til at sige at du ikke vil have det offentliggjort. Hvis du ønsker billedet fjernet, så bør billedet blive fjernet. Hvis din anmodning om sletning ikke bliver imødekommet, kan du klage til Datatilsynet, og så kan de pålægge din arbejdsgiver at fjerne billedet.

Hvis du din arbejdsgiver bruger billeder af dig mod din vilje, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til GDPR-reglerne, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatets konsulenter på tlf. 3312 0600.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning