Vi får mange covid-henvendelser for tiden – her har du nogle svar

Farmakonomforeningens rådgivere får for tiden spørgsmål fra mange medlemmer om covid-19. Se de mest stillede spørgsmål – og ikke mindst svarene på dem. Blandt andet kan du læse, hvorvidt du har ret til løn, mens du bliver vaccineret, og om din arbejdsgiver kan kræve, at du bliver vaccineret mod covid-19. Og så kan du også læse om, hvordan farmakonomer og farmakonomelever står i forhold til at blive vaccineret.

Optræk Af Vaccine

I Farmakonomforeningen får vores medlemsrådgivere i disse uger og måneder rigtigt mange forespørgsler, som på den ene eller anden måde relaterer sig til covid-19-pandemien.

Selv om jeres spørgsmål og problemstillinger varierer, så oplever vi, at der er en del af henvendelserne, der drejer sig om de samme spørgsmål.

Vi har derfor samlet de fem mest stillede spørgsmål om vacciner og ikke mindst svarene på dem. Derudover vil vi også henvise til Farmakonomforeningens FAQ (de mest stillede spørgsmål og svar) i forhold til covid-19.


FAQ om farmakonomer og covid

 

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål der, er du også velkommen til at kontakte vores rådgivere.

De mest aktuelle spørgsmål vedrørende covid-19 til Farmakonomforeningens rådgivere fra medlemmerne er:

Spørgsmål om covid-vaccinen og din ansættelse

 • Har man ret til løn, når man skal have covid-19-vaccinen?

  Svar: Vaccinen er et frivilligt tilbud. Man har derfor som udgangspunkt ikke ret til frihed med løn eller kompensation for timerne, hvis vaccinationen finder sted uden for normal arbejdstid.

  Men hvis arbejdsgiveren vil have indflydelse på, hvornår du som medarbejder vaccineres, f.eks. af hensyn til eventuelle bivirkninger ved vaccinen, så skal den anvendte tid betales, da arbejdsgiver ikke kan råde over jeres fritid.

  Der er i øvrigt intet i vejen for, at arbejdsgiveren selv vælger at tilbyde frihed med løn i forbindelse med vaccination. Det er der et antal arbejdsgivere, der vælger at gøre.

 • Må arbejdsgiver kræve, at jeg bliver covid-19-vaccineret?

  Svar: Nej som udgangspunkt ikke. En arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere mod Covid-19. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.

  Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod Covid-19, hvis du f.eks. skal arbejde i et land, hvor indrejse kræver vaccination mod Covid -19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser.

  I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først afsøge om, der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde, vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige dig, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.

  For sundheds- og plejepersonale, som arbejder med særlige risikogrupper, kan der tænkes situationer, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter, vaccination af beboere, brug af værnemidler, test mv. og hvor der ikke er mulighed for omplacering af medarbejderen til andet arbejde.

  I sådanne tilfælde kan en afskedigelse være berettiget. Men det vil altid være en konkret vurdering. Skulle du som medlem komme i denne situation, opfordrer vi dig til at kontakte foreningens rådgivere.

 • Må arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet covid-19-vaccineret?

  Svar: Oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning. Arbejdsgiver må som hovedregel ikke anmode om helbredsoplysninger, hverken før eller under ansættelsen.

  Kun i de helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at du har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge, om du er vaccineret.

 • Har jeg ret til løn under sygdom, hvis jeg bliver syg af vaccinebivirkninger?

  Svar: Det korte svar er: Ja, det har du ret til. Vaccinebivirkninger, som du bliver syg af, er at sidestille med anden sygdom.

 • Bliver farmakonomer og farmakonomelever covid-vaccineret som en del af vaccinationsgruppe 4?

  Svar: Titlen som farmakonom eller farmakonomelev giver ikke i sig selv ret til vaccination. Men nogle farmakonomer/farmakonomelever løser opgaver, hvor det kan give mening, at arbejdsgiver indstiller til covid-19-vaccination. Eksempelvis, hvis du arbejder med TPI.

  Det er som med andre sundhedsprofessionelle ikke ansættelsesstedet, men dine arbejdsopgaver der afgør, om arbejdsgiver kan indstille dig til vaccination.

  Sundhedsstyrelsen skriver, at:
  ”Personale på et apotek, der også leverer sundhedsydelser med tæt fysisk kontakt, som fx vaccinationsopgaver og tjek af inhalationsdevices” er omfattet.

  Sundhedsstyrelsen skriver også, at følgende medarbejdere ikke er berettiget til covid-19-vaccination i vaccinationsgruppe 4:
  "Personale på et apotek, uden nødvendig tæt fysisk kontakt med borgere, fx personale der arbejder afskærmet eller kan holde afstand til borgere i sine arbejdsopgaver".

  Apotekerforeningen har oplyst, at de vurderer, at "elever har arbejdsopgaver, som kan tilrettelægges, så de ikke har tæt fysisk kontakt. Det vil sige, de kan arbejde afskærmet eller kan holde afstand til borgerne og anvende værnemidler, hvis det for eksempel er nødvendigt at gå ud til en kunde i publikumsrummet/selvvalg. Såfremt en elev mangler at udføre TPI-ydelser for at kunne opnå certificering, kan det vente til, at eleven er vaccineret i gruppe 12”. Det er ikke en betingelse for at blive færdiguddannet som farmakonom, at man er certificeret i TPI.

  Det er efter Farmakonomforeningens opfattelse din arbejdsgivers opgave at sikre, at dine arbejdsopgaver tilrettelægges, så der ikke er tæt fysisk kontakt til borgerne - eksempelvis med TPI. Hvis det ikke overholdes på din arbejdsplads, så tal med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller kontakt Farmakonomforeningens rådgivere.


Emneord

Få rådgivning

Foreningen står klar til at hjælpe

Få sparring med en konsulent i Farmakonomforeningen. Kontakt os på tlf. 3312 0600 eller send en mail: ff@farmakonom.dk

Læs mere
Rådgivning